Polish Printmaking

prof. zw. Krzysztof Wawrzyniak

prof. zw. Krzysztof Wawrzyniak

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Łodzi

Pracownia technik wklęsłodrukowych

Urodzony w 1954 roku. W latach 1974 - 1979 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom w roku 1979 w Katedrze Grafiki Warsztatowej. Od 1983 roku pracownik dydaktyczny w macierzystej uczelni. Obecnie profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
W latach 1986-2000 członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Drzeworytniczych XYLON z siedzibą w Szwajcarii i Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.
Uprawia twórczość w zakresie rysunku i grafiki. Od 1979 roku brał udział w ponad 170 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Autor 20 wystaw indywidualnych
Laureat wielu nagród i wyróżnień: I nagroda Intergrafia 1986 w Katowicach; nagroda regulaminowa na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (1991); nagroda fundowana na 1 Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach; medal honorowy na konkursie Małe Formy Grafiki, Łódź ’96.Program pracowni:

Umiejętności opanowywane przez studentów w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych powinny być konfrontowane z całością wiadomości zdobywanych w trakcie studiów.
Praca jest wtedy syntezą uzdolnień artystycznych, wiedzy specjalistycznej i humanistycznej studentów. Wola poznania, pragnienie wiedzy i odrobina talentu to konieczne warunki dla przeprowadzenia procesu dydaktycznego. Jego dynamikę określają potrzeby i wytyczone cele.
Celem kształcenia studentów w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych jest: rozwijanie kreatywnych zdolności studentów, rozbudzanie inwencji i wyobraźni. Przygotowanie studentów do świadomego i sprawnego posługiwania się środkami właściwymi dla druku wklęsłego oraz samodzielnej pracy artystycznej.


Credo:

Grafika warsztatowa jest jedną z wielu niezależnych dziedzin artystycznej wypowiedzi. O autonomii grafiki możemy mówić wtedy, jeśli będziemy traktowali ją jako uniwersalny środek artystycznego urzeczywistnienia.
Postrzeganie odrębności tej dyscypliny tylko przez warsztat technologiczny czyni z niej zaledwie rzemieślniczą biegłość.
Nie wolno jednak zapomnieć o tym, że sprawność techniczna jest podstawą każdej świadomej działalności. Gruntowne opanowanie i poznanie metod pracy jest niezbędne, aby artystyczny zamiar były przejrzysty i przekonywający.