Polish Printmaking

ad. II st. Wies??aw Przy??uski

ad. II st. Wies??aw Przy??uski

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w ?üodzi

Pracownia technik wkl─?s??odrukowych

Wies??aw Przy??uski (1959, ?ü??d??) grafik, rze??biarz. Studia w PWSSP w ?üodzi na Wydziale Grafiki Projektowej i na Wydziale Grafiki Warsztatowej (1985, Nagroda im. W??adys??awa Strzemi??skiego). Dyplom 1986, doktorat 1996, habilitacja 2001. Uhonorowany Nagrod─? im. W??odzimierza Pietrzaka za tw??rczo??─? graficzn─? i rze??biarsk─? (1997).

Najwa??niejsze wystawy indywidualne: m.in. Muzeum Sztuki w ?üodzi, Galeria Krytyk??w POKAZ, Centrum Rze??by Polskiej w Oro??sku, Miejska Galeria Sztuki w ?üodzi, Europejskie Centrum Kultury LOGOS, Fundacja Studi??w Europejskich w ?üodzi. Udzia?? w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granic─?.

Adiunkt w Katedrze Grafiki Warsztatowej Akademii Sztuk Pi─?knych w ?üodzi.