Polish Printmaking

prof. zw. Andrzej Bartczak

prof. zw. Andrzej Bartczak

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Łodzi

Pracownia technik drzeworytniczych

Urodzony w 1945. Studia w PWSSP w Łodzi Dyplom z wyróżnieniem w 1969 r. Kieruje Katedrą Grafiki Warsztatowej macierzystej uczelni. W latach 2002 - 2005 kierował Zakładem Wychowania Estetycznego na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowwskiego w Kielcach
Członek ZPAP i Stowarzyszenia XYLON Jest autorem tysiąca i kilkuset książek artystycznych.
W latach 1969 - 2007 miał ponad sto wytaw indywidualnych w kraju i za granicą.
Uczestniczył w ponad 400 prezentacjach zbiorowych
Za swą twórczość uzyskał kilkadziesiąt nagród, wyróżnień i medali.


Program pracowni:

Zajmujemy się różnymi aspektami artystycznego druku wypukłego.
Poznanie warsztatu graficznego ma służyć operowaniu prawidłowo zbudowaną formą powielanego obrazu wnosząc określone znaczenia wykraczające daleko poza funkcję dekoracyjną.
Uzyskiwane kompetencje mają służyć poszukiwaniu subiektywnej prawdy wyrażanej językiem warsztatu wypukłodrukowego odzwierciedlającym ważność hierarchii wartości estetecznycznych i etycznych.


Credo:

Wyżłobić instrument tak jak rytowniczą płytę i używając go wiele, wiele razy zagrać pięknie pomimo zgrzytu narzędzia nie obawiać się dysonansu.

20. III. 2007
A. M. B.