Polish Printmaking

ad. Dariusz Kaca

ad. Dariusz Kaca

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Łodzi

Pracownia technik drzeworytniczych

Urodzony w 1960 roku w Kutnie. Studia w PWSSP w Łodzi w latach 1983 - 1989 na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom w 1994 roku.
Autor 23 wystaw indywidualnych oraz uczestnik 190 wystaw i prezentacji zbiorowych w Polsce i poza jej granicami.
Laureat kilkunastu nagród i wyróżnień. Twórczość w dziedzinie grafiki artystycznej i projektowej, książki artystycznej, rysunku i malarstwa.


Credo:

We własnej twórczości interesuje mnie proces poszukiwania wartości najistotniejszych dla człowieka i nadawanie tym treściom wizualnej formy