Polish Printmaking

ad. Dariusz Kaca

ad. Dariusz Kaca

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w ?odzi

Pracownia technik drzeworytniczych

Urodzony w 1960 roku w Kutnie. Studia w PWSSP w ?odzi w latach 1983 - 1989 na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom w 1994 roku.
Autor 23 wystaw indywidualnych oraz uczestnik 190 wystaw i prezentacji zbiorowych w Polsce i poza jej granicami.
Laureat kilkunastu nagr??d i wyr????nie??. Tw??rczo??? w dziedzinie grafiki artystycznej i projektowej, ksi???ki artystycznej, rysunku i malarstwa.


Credo:

We w??asnej tw??rczo??ci interesuje mnie proces poszukiwania warto??ci najistotniejszych dla cz??owieka i nadawanie tym tre??ciom wizualnej formy