Polish Printmaking

prof. zw. Jerzy Leszek Stanecki

prof. zw. Jerzy Leszek Stanecki

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w ?üodzi

Wy??sze studium grafiki artystycznej

Urodzony 1944 r. Studia w PWSSP w ?üodzi 1966-72. Od 1971 r. asystent u Leszka R??zgi w Pracowni Technik Metalowych. Od 1995 r. kierownik Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej ASP w ?üodzi. Od 2002r. kierownik Wy??szego Studium Grafiki Artystycznej i Studi??w Uzupe??niaj─?cych. Od 2002 r. profesor zw. W 2005 r. powo??any przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu jako ekspert do opracowania standardu nauczania dla kierunku Ô??grafikaÔ?Ł. Od 2006 r. Przewodnicz─?cy sekcji plastycznej Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych
Trzy stypendia tw??rcze Ministra Kultury. i Sztuki. Siedem nagr??d rektorskich Oko??o 30-tu nagr??d w konkursach plastycznych, mi─?dzynarodowych i og??lnopolskich. California USA, DirectorÔ??s Guild of America, 2000; Charlotte, Unlimited Art Gallery, 2002, udzia?? w ponad 100 wystawach zbiorowych Laureat kilkunastu nagr??d i wyr????nie??.