Polish Printmaking

prof. zw. Jerzy Leszek Stanecki

prof. zw. Jerzy Leszek Stanecki

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Łodzi

Wyższe studium grafiki artystycznej

Urodzony 1944 r. Studia w PWSSP w Łodzi 1966-72. Od 1971 r. asystent u Leszka Rózgi w Pracowni Technik Metalowych. Od 1995 r. kierownik Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej ASP w Łodzi. Od 2002r. kierownik Wyższego Studium Grafiki Artystycznej i Studiów Uzupełniających. Od 2002 r. profesor zw. W 2005 r. powołany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu jako ekspert do opracowania standardu nauczania dla kierunku “grafika”. Od 2006 r. Przewodniczący sekcji plastycznej Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych
Trzy stypendia twórcze Ministra Kultury. i Sztuki. Siedem nagród rektorskich Około 30-tu nagród w konkursach plastycznych, międzynarodowych i ogólnopolskich. California USA, Director’s Guild of America, 2000; Charlotte, Unlimited Art Gallery, 2002, udział w ponad 100 wystawach zbiorowych Laureat kilkunastu nagród i wyróżnień.