Polish Printmaking

dr Agata Stępień

dr Agata Stępień

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Łodzi

Pracownia sitodruku

Studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem w 1998 roku, w Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej prof. Krystyny Górskiej, Pracowni Sitodruku prof. Andrzeja Smoczyńskiego i Pracowni Rysunku prof. Tadeusza Śliwińskiego
Od 1997 roku zatrudniona w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Sitodruku prof. Andrzeja Smoczyńskiego w Katedrze Grafiki Warsztatowej. W 2003 roku otrzymała stopień naukowy doktora w zakresie Sztuk Plastycznych w dyscyplinie grafiki artystycznej.
Pracuje na stanowisku adiunkta w Pracowni Sitodruku.


Program pracowni:

Zasadniczym celem dydaktycznym pracowni powinno być umiejętne połączenie problematyki artystycznej z nauczaniem metod technicznych umożliwiających właściwą i celową jej realizację. Program jest realizowany równolegle z kształceniem w pracowniach malarstwa i rysunku i rozwija się zgodnie z podnoszeniem się świadomości artystycznej każdego studenta.
Bogactwo technik sitodruku, różnych metod wykonywania szablonu, dają studentowi pełnię możliwych środków formalnych do realizacji idei artystycznej. Zadaniem nauczycieli jest taka współpraca ze studentami, która umożliwi im odnalezienie właściwej proporcji i zależności, jakie zachodzą między kształtowaniem się idei dzieła artystycznego a środkami formalnymi koniecznymi do ich przedstawienia.