Polish Printmaking

prof. zw. Andrzej Smoczy??ski

prof. zw. Andrzej Smoczy??ski

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w ?odzi

Pracownia sitodruku

Urodzony w 1944 r. Studia w Pa??stwowej Wy??szej Szkole Sztuk Plastycznych w ?odzi, Wydzia?? Projektowanie Odzie??y w latach 1963-69. Dyplom z malarstwa w pracowni profesora S. Fija??kowskiego.
Udzia?? w wa??niejszych wystawach: VII Mi?dzynarodowe Biennale Grafiki, Ljubljana. XI, XII, XIII, IV Mi?dzynarodowe Biennale i Triennale Grafiki, Krak??w. 1990 Galeria Anne Blanc, Pary??. I i III Triennale Grafiki Polskiej, Katowice. 1996 Wystawa Ma??ych Rysunk??w, Radom, ???d??, Gda??sk Wystawy zbiorowe w wielu krajach Europy.
Nagrody: 1971 - II Nagroda, Srebrny Medal, IV Biennale Plakatu Polskiego, Katowice.