Polish Printmaking

ad. Krzysztof Szymanowicz

ad. Krzysztof Szymanowicz

Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zakład grafiki warsztatowej #1

Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego w Lublinie. Od 1997 roku pracuje na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Obecnie jako adiunkt w Zakładzie Grafiki Warsztatowej I. Od 2002 roku prezes O.L. ZPAP.
W 2005 roku otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Lublina.
Zorganizował 16 wystaw indywidualnych oraz brał udział w ponad 250 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany: Grand Prix 9 Biennale Małej Formy - Seul 1996, Grand Prix 11 Konkurs Graficzny im. J. Gielniaka - Jelenia Góra 2003, Pierwsza Nagroda i Złoty Medal VIII Biennale Grafiki - Caixanova, Hiszpania 2004, Medal Małe Formy Grafiki - Łódź 2005, II Nagroda Konkurs im. Chodowieckiego - Sopot 2007.