Polish Printmaking

prof. zw. Maksymilian Snoch

prof. zw. Maksymilian Snoch

Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zakład grafiki warsztatowej #1

Urodzony w 1943 r. Studia WSP UMK w Toruniu. Dyplom w 1967 r. Prof. zwyczajny. W latach 1993 - 1999 dyrektor Instytutu Wychowania Artystycznego. W latach 1988 - 1999 kierował “Małą Galerią Grafiki” w Muzeum Literackim im. J. Czechowicza w Lublinie.
Juror i przewodniczący jury licznych wystaw w kraju i zagranicą.
W latach 2000 - 2005 członek Rady Artystycznej ZG ZPAP w Warszawie.
Autor 54 wystawy indywidualnych.
Udział w ponad 400 wystawach i konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
35 nagród i wyróżnień, głównie na wystawach międzynarodowych. Nagroda Artystyczna Miasta Lublina w 1988 r. Artysta zapraszany imiennie (invited artist) do wielu wystaw międzynarodowych.


Program pracowni:

Zakład prowadzi zajęcia z przedmiotu grafika na kierunkach: grafika, edukacja artystyczna i malarstwo w zakresie sztuk plastycznych.
Na kierunku grafika realizowane są przedmioty: podstawy grafiki warsztatowej, grafika warsztatowa - pracownia dodatkowa, druk wypukły oraz pracownia dyplomowa.
Najważniejszym zadaniem jest przygotowanie studenta do twórczego posługiwania się warsztatem graficznym w dziedzinie druku wypukłego i wzbogacenia języka graficznego poprzez doskonalenie opanowania techniki: linorytu czarno-białego, faksymilowego, barwnego i reliefu.
Działania pracowniane wytycza droga: projekt - analiza - warsztat - realizacja - ocena. Celem jest wyrobienie umiejętności syntetycznego kształtowania formy i treści w dziełach studentów powstających w ramach zadań programowych.