Polish Printmaking

prof. nzw. Artur Popek

prof. nzw. Artur Popek

Instytut Sztuk Pi?knych Wydzia??u Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Sk??odowskiej w Lublinie

Zak??ad grafiki warsztatowej #2

Urodzony w 1960 r. Profesor nadzwyczajny UMCS. Kierownik Zak??adu Grafiki Warsztatowej II w Instytucie Sztuk Pi?knych UMCS w Lublinie
Zajmuje si? grafik? (g????wnie techniki metalowe), malarstwem oraz grafik? edytorsk?. Nale??y do ZPAP i ADOGI.
Honorowy uczestnik Grupy KRAK - Hollywood, L.A. USA. Od 2000 roku Dyrektor Artystyczny Society for Arts w Chicago USA. Od 2001 wsp????pracuje z New Daily w New York USA.
56 wystaw indywidualnych: Bratys??awa, Instytut Polski, 2000, Chicago, USA, Society for Arts, 1999-2003; Los Angeles California USA, Director??s Guild of America, 2000; Charlotte, Unlimited Art Gallery, 2002, udzia?? w ponad 100 wystawach zbiorowych.
Laureat kilkunastu nagr??d i wyr????nie??.


Program pracowni:

Prowadzimy przedmiot grafika na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i malarstwa.
Na grafice uczymy podstaw wkl?s??odrukowych technik warsztatowych. Realizujemy tematy badawcze wykorzystuj?c akwafort?, akwatint?, mezzotint?, such? ig???.