Polish Printmaking

prof. nzw. Piotr Lech

prof. nzw. Piotr Lech

Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zakład grafiki projektowej i litografii

Urodzony w 1954 r. Studia w IWA UMCS w Lublinie (1974-1978). Od 2000 kierownik Zakładu Grafiki Projektowej i Litografii, od 2003 dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS.
Zajmuje się głównie litografią, grafiką komputerową oraz rysunkiem.
Nagrody i wyróżnienia: nagroda - stypendium im. I. Anderle (Nagroda Młodych) na I Międzynarodowym Triennale Sztuki „Przeciw wojnie” - Lublin, 1985; I nagroda w konkursie „Grafika Roku ‘85” - Lublin, 1985; wyróżnienie w konkursie „Grafika Roku ‘86” - Lublin, 1986; wyróżnienie honorowe w „Ogólnopolskim Konkursie na Rysunek im. M. E. Andriollego” - Lublin, 1987; wyróżnienia honorowe w konkursie “Grafika Roku”, 1987, 1988, 1989.


Program pracowni:

Zakład prowadzi zajęcia z przedmiotu grafika warsztatowa, grafika multimedialna, informatyka oraz grafika projektowa na kierunkach grafika i edukacja artystyczna.
Zajęcia z grafiki warsztatowej na I, II, III roku kierunku edukacja artystyczna, w systemie dziennym i zaocznym. Zajęcia z grafiki warsztatowej oraz grafiki projektowej na I, II, III roku kierunku grafika w systemie dziennym i wieczorowym.
Działalność dydaktyczna w zakresie grafiki warsztatowej (techniki druku płaskiego, głównie litografia) oraz grafiki projektowej.