Polish Printmaking

ad. II st. Jan Ferenc

ad. II st. Jan Ferenc

Instytut Sztuk Pi?knych Wydzia??u Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Sk??odowskiej w Lublinie

Zak??ad malarstwa i rysunku #1

Urodzony w 1954 r. Studia ASP w Warszawie 1974 - 1979. Adiunkt hab. w Zak??adzie Malarstwa i Rysunku I WA UMCS w Lublinie.
Autor 22 wystaw indywidualnych i uczestnik 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granic? .Nagrody: Wyr????nienie I Triennale Polskiego Rysunku Wsp????czesnego, Lubacz??w, 1993; Nagroda Specjalna VI Mi?dzynarodowe Triennale Sztuki, Majdanek, 2000; Wyr????nienie Honorowe IV Triennale Polskiego Rysunku Wsp????czesnego, Lubacz??w, 2002; Nagroda Zarz?du G????wnego ZPAP VII Triennale Sztuki, Majdanek, 2003; Dzie??o Roku Nagroda Prezydenta Rzeszowa, 2004; Wyr????nienie Honorowe III Mi?dzynarodowego Konkursu Rysunku Wroc??aw, 2006. W latach 1980 i 1986 stypendysta Ministra Kultury i Sztuki.