Polish Printmaking

ad. II st. Jan Ferenc

ad. II st. Jan Ferenc

Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zakład malarstwa i rysunku #1

Urodzony w 1954 r. Studia ASP w Warszawie 1974 - 1979. Adiunkt hab. w Zakładzie Malarstwa i Rysunku I WA UMCS w Lublinie.
Autor 22 wystaw indywidualnych i uczestnik 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą .Nagrody: Wyróżnienie I Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów, 1993; Nagroda Specjalna VI Międzynarodowe Triennale Sztuki, Majdanek, 2000; Wyróżnienie Honorowe IV Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów, 2002; Nagroda Zarządu Głównego ZPAP VII Triennale Sztuki, Majdanek, 2003; Dzieło Roku Nagroda Prezydenta Rzeszowa, 2004; Wyróżnienie Honorowe III Międzynarodowego Konkursu Rysunku Wrocław, 2006. W latach 1980 i 1986 stypendysta Ministra Kultury i Sztuki.