Polish Printmaking

prof. zw. Grzegorz D. Mazurek

prof. zw. Grzegorz D. Mazurek

Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zakład sztuki mediów cyfrowych

Urodzony w 1955 r. Studia ASP w Warszawie. 1999-2005 dziekan WA UMCS w Lublinie.
Komisarz Międzynarodowego Triennale Sztuki Majdanek. Członek ZPAP, Stowarzyszenia MTG w Krakowie, Kresowej Akademii Smaku.
Autor 30 wystaw indywidualnych i uczestnik 400 wystaw zbiorowych.
Laureat 19 nagród i wyróżnień, m. in.: GRAND PRIX - The 9th Seoul International Print Biennale, 1994; EXCELLENT WORK PRIZE - The HANGA ANNUAL’87, Tokio, Japan, 1987; SPONSOR PRIZE - The 2nd Sapporo International Print Biennale, Japonia, 1993; NAGRODA FUNDOWANA - INTERGRAFIA’97 - Światowa Wystawa Laureatów, Katowice, 1997. W 2006 r. uhonorowany Srebrnym Medalem Gloria Artis.


Program pracowni:

Zakład prowadzi działalność artystyczną, naukową i dydaktyczną w zakresie praktyki, teorii i historii sztuki nowych mediów.
Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w kompetencje do pracy w środowisku cyfrowym, z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych, kulturowych i historycznych.
Podejmujemy prace mieszczące się w szerokim spektrum tematycznym i formalnym. Od strony technologicznej realizacje nasze są połączeniem różnych technik warsztatowych. Zajmujemy się edycją obrazu cyfrowego, drukiem cyfrowym, projektowaniem graficznym, grafiką animacyjną, filmem eksperymentalnym z elementami efektów specjalnych oraz interaktywnymi realizacjami multimedialnymi. Działalność zakładu współtworzą: pracownia dyplomowa i seminarium magisterskie.