Polish Printmaking

as. S??awomir Plewko

as. S??awomir Plewko

Instytut Sztuk Pi?knych Wydzia??u Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Sk??odowskiej w Lublinie

Zak??ad sztuki medi??w cyfrowych

Urodzony w 1972 roku.
Cz??onek ATypI.
Uczestnik 120 wystaw: Francja, Szwecja, Finlandia, Niemcy, Austria, Anglia, S??owacja, USA, Japonia, Korea.
Laureat 11 nagr??d i wyr????nie??: Nagroda Muzeum Sztuki Wsp????czesnej, X ??GRAPHICA CREATIVA 2002?, Iyvaskyla, Finlandia; II Nagroda II Mi?dzynarodowego Biennale Grafiki, Saint-Maur, Francja; II nagroda w kategorii INTERACTIVE IN WEB Computer of Art, Berlin, Niemcy, 2005 r.
Uczestnik projekt??w Net Art: Webtracer Digital Information Graphics - International Project; UNCOVER Personal Projects; VISUAL EXPLANATIONS, Visual Usenet Groups, International Project of NetArt.