Polish Printmaking

17.05.2010

Mentalni w─?drowcy

Mentalni w─?drowcy

Wystawa w Galerii u Jezuit??w, towarzysz─?ca IV Biennale Sztuki Ô?? To??samo??─?-Pozna?? 2010.

Termin wystawy: 19.04. Ô?? 3.05.2010.

Wystawa prezentowa??a prace tych artyst??w ze ??rodowiska pozna??skiej sztuki, kt??rzy dzia??aj─? na pograniczach r????nych medi??w.

W wystawie udzia?? brali: Andrzej Bobrowski , Andrzej Maciej ?üubowski , Arkadiusz Marcinkowski , Wojciech M??ller , Miros??aw Paw??owski i Zbigniew Szot

http://www.asp.poznan.pl/exp.php?id=06/wedrowcy
  • 17.05.2010