Polish Printmaking

7 Biennale Grafiki Studenckiej

Informujemy, i?? rozpocz???a si? ju?? rejestracja prac na 7 Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu.

Prace nale??y wysy??a? do dnia 31 grudnia 2010 na adres:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
Katedra Grafiki
60-967 Pozna?? 9
Al. Marcinkowskiego 29
skrytka pocztowa 191

Szczeg????owe informacje na stronie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Agata Gertchen laureatk?  38th World Gallery of Art on Paper ?? Drawings 2010 Skopje (Macedonia)

Wernisa?? wystawy oraz rozdanie nagr??d odby??o si? 16 grudnia w Galerii Osten w Skopje.

XXIII Mi?dzynarodowe Biennale Ekslibrisu Wsp????czesnego

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwi??ski zaprasza artyst??w grafik??w z ca??ego ??wiata do wzi?cia udzia??u w XXIII Mi?dzynarodowym Biennale Ekslibrisu Wsp????czesnego ?? Malbork 2011 , kt??re odb?dzie si? w miesi?cach czerwiec-wrzesie?? 2011 roku w zabytkowych salach Zamku Malborskiego.
Bartosz Naprawa

Bartosz Naprawa zwyci?zc? konkursu graficznego: "W stron? dawnych Mistrz??w" . Konkurs organizowany by?? przez Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. By??o to przedsi?wzi?cie towarzysz?ce Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowej po??wi?conej grafice i rysunkowi: "Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka" , kt??ra odby??a si? w dniach 1-3 grudnia 2010 roku.
Ewa Kutylak

Wernisa?? wystawy Ewa Kutylak pt. "Grafika" odb?dzie si? w ??rod? 8 grudnia 2010 r. o godzinie 12.00 w Galerii 3 Ra-My.

Uprawia? profilki - notatnik artystyczny

Galeria Pod Plafonem , Dolno??l?skiej Biblioteki Publicznej we Wroc??awiu
Wroc??aw, Rynek 58
serdecznie zaprasza
na wystaw?

Ma??gorzaty ET BER Warlikowskiej
Uprawia? profilki
Notatnik artystyczny

Serdecznie zapraszamy na wernisa?? 15 grudnia 2010 roku o godzinie 17.30
wystawa czynna do 13 stycznia 2011 roku
02.12.2010

Nicolas Poignon

Nicolas Poignon

On friday, the 3 of December at 6 PM is the third time an exhibition is taking place at Maniere Noire, Printmaking Studio and Gallery . I was always honoured of having sepcial guests. Thank you all, who attended the shows!

This time, I am pleased to invite you to Nicolas Poignon Linocuts, a french artist and printmaker, who lives and works in Berlin.
I will be delighted, if you attended the event. The artist will be present, also some food and drink.
Please save the date.

ART FAIR 2010

Organizowane od 1994 roku Targi Sztuki w Budapeszcie - Budapest Art Fair ?? nale??? do jednych z najstarszych i powa??anych targ??w sztuki w Europie Wschodniej.

Budapeszt jest miastem, w kt??rym zach??d spotyka si? ze wschodem i nasze targi przyci?gaj? znane zachodnie galerie jak: Le Minotaure (Pary??, Tel Awiw), Pascal Lansberg (Pary??), Galerie Hilger (Wiede??), Knoll (Wiede??/Budapeszt/Moskwa) oraz Gilden??s Art. (Londyn). Z roku na rok targi odwiedza coraz wi?cej kolekcjoner??w i pasjonat??w sztuki/??/
III Og??lnopolski Konkurs Grafiki im. Ludwiga Meidnera

Jury III Og??lnopolskiego Konkursu Grafiki im. Ludwiga Meidnera obradowa??o 11 sierpnia 2010 roku w nast?puj?cym w sk??adzie:?

prof. Andrzej Basaj, ASP we Wroc??awiu, ?
Andrzej Dudek-D??rer, artysta sztuki medi??w,?
prof. Zdzis??aw Nitka, ASP we Wroc??awiu.?

Jury po wnikliwym obejrzeniu nades??anych oko??o 200 prac wy??oni??o zwyci?zc??w.
Grafika wroc??awska - uczniowie

WROC?AWSKA GRAFIKA WARSZTATOWA UCZNIOWIE
prof. Andrzeja Basaja
prof. Anny Janusz-Strzy??
as. Mariusza Gorzelaka

Wernisa??: 18:00 18.11.2010
M??odzie??owy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ul Bernardy??ska 14a
Wystawa czynna od 18.11. do 18.12.2010 r.

Prezentowana wystawa jest przegl?dem dokona?? student??w z Pracowni Technik Miedziorytniczych Katedry Grafiki Warsztatowej wroc??awskiej ASP. Pracownia przez wiele lat by??a prowadzona przez prof. Andrzeja Basaja, kt??ry to w tym roku przeszed?? na emerytur?.