Polish Printmaking

GPMGP

Zapraszamy do udzia??u w Grand Prix M??odej Grafiki Polskiej Krak??w 2012.
Udzia?? wzi?? mog? arty??ci, kt??rzy nie przekroczyli wieku 36 lat.
Prace nale??y nadsy??a? do 31 lipca 2012 roku.

W za???czeniu przesy??amy regulamin i kart? uczestnictwa.

Udzia?? w konkursie jest bezp??atny.

Zapraszamy.
Julia Jar??a - grafika

Rektor i Kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Prezes Stowarzyszenia Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie zapraszaj? na otwarcie wystawy grafiki

Julia Jar??a - grafika

1 czerwca 2012 roku (pi?tek) o godzinie 16.00
Galeria Oko dla Sztuki 2
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga-Grudzi??skiego 1, Krak??w

zaproszenie
Studenci zagraniczni z pracowni grafiki warsztatowej krakowskiej ASP

Serdecznie zapraszamy na otwarcie pierwszej wystawy w Mi?dzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych prowadzonym przez Stowarzyszenie Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

MCSG mie??ci si? przy Rynku G????wnym 29, na II pi?trze.

Wernisa?? wystawy pt. Studenci zagraniczni z pracowni grafiki warsztatowej krakowskiej ASP odb?dzie si? 3 czerwca 2012 o godz. 14.00.

Wystawa czynna od 4 do 10 czerwca w godzinach 10.00-17.00.

Z rado??ci? oczekujemy Pa??stwa przybycia.

SMTG w Krakowie
11.05.2012

KISSPRINT

Kissprint

Akademia Sztuk Pi?knych w Warszawie
Wraz z Fundacj? 2 Strona
zapraszaj? na otwarcie wystawy

KISSPRINT

Wystawa Grafiki Artystycznej z kr?gu ASP

18 Maja 2012 Pi?tek
Soho Factory budynek nr 63
ul. Mi??ska 25
Wernisa??: godz. 19:00
After Party : godz. 21.00
Noc Muze??w : godz. 21:00 ?? 1.00
Wystawa czynna do 23 Maja w godzinach 13:00-20:00
XII Konkurs Graficzny im. J??zefa Gielniaka 2012

XII Konkurs Graficzny im. J??zefa Gielniaka 2012
12th Gielniak Graphic Arts Competition 2012

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej G??rze og??asza XII Konkurs Graficzny im. J??zefa Gielniaka. Z wielk? satysfakcj? powracamy do wieloletniej tradycji organizowania mi?dzynarodowego konkursu druku wypuk??ego. Ponownie pragniemy przypomnie? wirtuoza linorytu tworz?cego w sanatorium ??Bukowiec? w Kowarach, da? wsp????czesnym grafikom mo??liwo??? skonfrontowania swoich osi?gni??, a zwiedzaj?cym wystaw? pokonkursow? wgl?d w aktualn? kondycj? tradycyjnych technik graficznych.
Print Making Study Program in Wroc??aw

All courses are taught in English!
The Printmaking program pfers studies, leading to the degrees of BA and MA.


You can choose from a variety of processes, including intaglio (etching and engraving), silkscreen printing, flatbed printig (plate and stone lithography), relief printing (woodcut, linocut) and digital printing.

More info

Visit also:
www.asp.wroc.pl
www.printmaking.asp.wroc.pl
Wies??aw Ha??adaj LINOCUTS

Wieslaw Haladaj
LINOCUTS


Atelier-Galerie Alain Piroir
From April 10 to May 5, 2012
5333 avenue Casgrain suite 802, 8eme etage, Montreal, Quebec, H2T 1X3, 514 276-3494, Montreal, QC
Jan Szmatloch i przyjaciele

"Jan Szmatloch i przyjaciele"

Wystawa student??w i absolwent??w Pracowni Druku Wkl?s??ego - ASP Katowice (marzec/kwiecie?? 2012)
Pracownia nr 6,
Akademia Sztuk Pi?knych,
Krakowskie Przedmie??cie 5,
00-068 Warszawa

Stan wrzenia | The seething state

Zapraszamy na wystaw? Paw??a Fr?ckiewicza Stan wrzenia | The seething state.

Wystawa czynna od 17 lutego do 10 marca 2012 roku.

BWA Kielce, Galeria Piwnice
ul. Le??na 7
www.bwakielce.art.pl
13th EUROPEAN BIENNIAL COMPETITION FOR GRAPHIC ART BRUGGE 2012

We invite you to participate and to promote our 13th biennial competition for graphic art.

The competition will be followed by a exhibition of the selected works from 7 September 2012 until 6 January 2013 in the ??Arentshuis?? Municipal Museum of Bruges.

Participants are invited to send a photo dossier of their work to Rotariale vzw - p/a H. Maertens, Pastoriestraat 41, B-8200 Brugge, Belgium before 24 February 2012 (article 3 of the rules of the biennial graphic art competition).