Polish Printmaking

prof. zw. Stefan Ficner

prof. zw. Stefan Ficner

Katedra Grafiki Warsztatowej UA w Poznaniu

Pracownia litografii

Urodzony w 1952 r. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych ukończył w 1981 roku.
Dyplom w pracowni prof. L. Mianowskiego oraz prof. W. Świerzego. Kieruje Katedrą Grafiki Warsztatowej w macierzystej uczelni.
W latach 1983 -90 prowadził Galerię „ Wielka 19” w Poznaniu.
Jest współtwórcą (razem z prof. M.Pawłowskim) Biennale Grafiki Studenckiej, którego pierwsza edycja miała miejsce w 1999 r. Jest pomysłodawcą „Podręcznika Warsztatowego. Grafika Artystyczna” i autorem zamieszczonego tam rozdziału: „Litografia”.
Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w 1990 roku; Medal Młodej Sztuki m. Poznania w 1991; stypendium twórcze w Paryżu w 1988 r.


Program pracowni:

Zapoznanie studentów z zasadami druku płaskiego i doskonałe opanowanie warsztatu litograficznego stanowi podstawę (a nie cel sam w sobie) dla dalszego studiowania i stopniowego kształtowania coraz dojrzalszej postawy twórczej.
W miarę zaawansowania kształcenia, jego tok charakteryzuje się w praktyce indywidualnymi konsultacjami, korektami i rozmowami prowadzonymi nie tylko na tematy związane bezpośrednio z realizowanym zamierzeniem. Zakłada się dużą otwartość w zakresie wyboru tematu.
Punktem wyjścia do pracy nad projektem są zainteresowania studentów, nawet te odbiegające od plastyki, jak: literatura, muzyka, film. Ważne jest, by przyszli twórcy uczyli się bardzo świadomego traktowania medium, jakim jest grafika, zdając sobie sprawę zarówno z jego dużych możliwości, jak i ograniczeń.