Polish Printmaking

as. Maksymilian Skorwider

as. Maksymilian Skorwider

Katedra Grafiki Warsztatowej UA w Poznaniu

Pracownia litografii

Urodzony w 1980 roku w Poznaniu.

Absolwent Akademii Sztuk Pi?knych w Poznaniu ?? Wydzia?? Grafiki. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej: pracownia Litografii. Od roku 2005 laborant w Pracowni Serigrafii, a od roku 2006 asystent w Pracowni Litografii.
Zajmuje si? grafik? warsztatow? ze szczeg??lnym uwzglednieniem druku p??askiego (litografia, monotypia, druk cyfrowy), plakatem, ilustracj? prasow? oraz innymi formami sztuki wsp????czesnej. Uczestnik wystaw i konkurs??w, wielokrotnie nagradzany w kraju i zagranic?.
2002 ?? I miejsce w konkursie na plakat Wypadki w transporcie. zorg. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy; Srebrny medal w konkursie na plakat Communication, CDAK Korea Po??udniowa; Udzia?? w wystawie: Mediolan; Udzia?? w Mi?dzynarodowym Biennale Plakatu Trnava; Udzia?? w Mi?dzynarodowym Biennale Plakatu Brno; Udzia?? w wystawie Satyrykon, Legnica; 50 lat PLSP, Centrum Kultury Zamek; Wystawa zbiorowa Kocham Ci? z Daleka: Galeria Miejska Arsena?? Pozna??
2003 ?? Wystawa autorska grafiki (wraz z Maj? Woln?) UTK, Knoxville USA; Udzia?? w wystawie Telemagia, Muzeum Karykatury Warszawa; Udzia?? w wystwaie Satyrykon, Legnica; Udzia?? w wystawie Humour Deva, Rumunia; Udzia?? w wystawie Kartoon Kuliczki, Rosja; Wystawa prac pedagog??w i student??w ASP Pozna??, Muzeum Narodowe Warszawa; Udzia?? w wystawie Humour Comune di Foligno, W??ochy; Wystawa autorska: plakaty, banery (wraz z Maj? Woln?) UTK, Knoxville USA.
2004 ?? I miejsce w konkursie na plakat: Sympozjum Socjologiczne, UAM Pozna??; Wystawa autorska plakaty projekty (wraz z Maj? Woln?) Galeria MIejska Arsena?? Pozna??; Udzia?? w wystwie Satyrykon, Legnica; Udzia?? w wystawie Alkohol i Kierowca, Siedlce; Wystawa autorska plakaty (wraz z Maj? Woln?) Muzeum ??remskie; Udzia?? w XIX Mi?dzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie
2005 ?? Wyr????nienie w konkursie: R????ni, ale R??wni. Instytut do Spraw R??wnego Statusu Kobiet i M???czyzn; Udzia?? w wystawie Satyrykon, Legnica; Wystawa Mail-art, Traum Gebilde, Magdeburg Niemcy; Prezentacje ilustracji w magazynie Arteon; Wystawa Najlepszych Dyplom??w: Konkurs im. Marii Dokowicz, Stara Rze??nia Pozna??. Udzia?? w konferencji Impact-Kontakt Pozna??-Berlin, Prezentacja Prac: Table Portfolio, Muzeum Narodowe Pozna??; Wystawa Salon Plakatu, Krak??w; Udzia?? w Biennale Plakatu Teatralnego, Rzesz??w; Wyk??ad/pokaz prac, Politechnika Koszali??ska
2006 ?? Wystawa Pozna?? w Gda??sku, Wystawa Prac wydzia????w Grafiki i Malarstwa ASP Pozna?? w Gda??sku; II miejsce w konkursie: Alkohol i Kierowca. Kompania Piwowarska; Wyr????nienie specjalne w konkursie na plakat: Anti Aids Ukraine, Ukraina, Chark??w; Udzia?? w XX Mi?dzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie; Udzia?? w Miedzynarodowym Biennale Plakatu w Trnavie; Udzia?? w zbiorowej wystawie: ??Zobacz to co ja? (???d?? ?? Instytut Propagandy, Toru?? ?? Wozownia, Pozna??, Arsena??); Wystawa Pozna??-Gda??sk, Pedagog??w ASP ?? S??odownia, Stary Browar, Pozna??; Art Basel Miami, Scope jako cz???? kolekcji Galerii Schuster z Berlina i Frankfurtu nad Menem; Layout czasopisma Artluk, ilustracje; dyr. artystyczny.