Polish Printmaking

prof. nzw. Grzegorz Nowicki

prof. nzw. Grzegorz Nowicki

Katedra Grafiki Warsztatowej UA w Poznaniu

Pracownia offsetu

Urodzony w 1951 roku. Studia i dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Zatrudniony w ASP w Poznaniu na Wydziale Grafiki. Prowadzi zajęcia z grafiki projektowej, Kierownik Pracowni Grafiki Warsztatowej - Offset.
Bierze udział w wystawach w kraju i za granicą, prowadzi działalność z zakresu grafiki projektowej.


Program pracowni:

W pracowni offsetu skupiam się na wnikliwej obserwacji pracy studentów. Celem jest rejestracja i analiza potencjałów ich kreacyjnej aktywności poszukiwawczej a także pomoc w tworzeniu obrazów uwzględniających specyfikę techniki i technologii druku offsetowego.
Nie narzucam tematów zadań.
Koncentruję się na mobilizacji studentów w poszukiwaniu nowych środków wyrazu podkreślających autentyzm i moc przekazu.

OFFSET
OTWARTOŚĆ
PRZYJAZNOŚĆ
MIEJSCE SPOTKAŃ
ROZMOWA
WYMIANA MYŚLI
REFLEKSJA
POSZUKIWANIE
POSZUKIWANIE
NADZIEJA
EKSPERYMENT
TRUD
PORAŻKA
NOWA ENERGIA
OLŚNIENIE
DROGA

Offset
sala 30
miejscem
spotkań
zapraszam
zapraszamy
czekam
czekamy