Polish Printmaking

dr Krzysztof Balcerowiak

dr Krzysztof Balcerowiak

Katedra Grafiki Warsztatowej UA w Poznaniu

Pracownia offsetu

Urodzony w 1977 roku w Szamotu??ach. Studia na Akademii Sztuk Pi?knych w Poznaniu 1996-2001. Dyplom z wyr????nieniem ??Intymno??? znaku? na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rze??by w pracowni Serigrafii prof. Miros??awa Paw??owskiego w 2001 roku. Pracuje jako asystent w Pracowni Offsetu prof. ASP Grzegorza Nowickiego oraz na studiach wieczorowych jako asystent grafiki warsztatowej u prof. Stefana Ficnera.

Nagrody
II Nagroda ??Grafika Roku?, ASP Krak??w 2002
Wyr????nienie w konkursie ??Holandia oczami Polak??w? Warszawa-Haga, Holandia 1999

Wystawy
2006 Wystawa ??Pozna?? w Gda??sku? (zbiorowa)
2006 ??Cztery K?ty?, Innerspaces w Poznaniu
2006 Wystawa Malarstwa, Muzeum Zamek G??rk??w
2006 Udzia?? w wystawie w Miami
2006 Wystawa galerii ??Rotunda?, ASP Pozna??
2007 Udzia?? w wystawie grafiki, New York
2007 Wystawa zbiorowa ??mkw?, Galeria Nar??d Sobie, Teatr Polski Pozna??
2007 Wystawa zbiorowa ??R????nice?, Klasztor
Pofranciszka??ski, Szamotu??y
2007 Wystawa zbiorowa, Stary M??yn S??upce
2007 Wystawa zbiorowa grafiki i ksi???ki artystycznej, IMPACT 5, Tallin Estonia
2007 Wystawa zbiorowa ??Obraz ??rodowiska?, galeria Szyperska Pozna??