Polish Printmaking

labor. mgr Micha?? Tatarkiewicz

labor. mgr Micha?? Tatarkiewicz

Katedra Grafiki Warsztatowej UA w Poznaniu

Pracownia offsetu

Urodzi??em si? 12 marca 1980 roku w Poznaniu. 1995-2000 uczy??em si? w Pa??stwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu. 2000-2001 studiowa??em edukacj? artystyczn? w Instytucie Sztuki i Kultury w Wy??szej Szkole Pedagogicznej w Zielonej G??rze. 2001-2006 studiowa??em grafik? na Akademii Sztuk Pi?knych w Poznaniu. Dyplom z zakresu grafiki warsztatowej uko??czy??em z wyr????nieniem. Dyplom z grafiki wyr????niony jako jeden z trzech najlepszych na ASP w ramach konkursu ??Najlepszy Dyplom ?? Grafika Polska 2006?. 2004 ?? miesi?czne stypendium z grafiki na Uniwersytecie Tennessee w Knoxville w Stanach Zjednoczonych. 2006 ?? wsp????praca z galeri? Schuster z Frankfurt/M i Berlina. 2007 ?? wsp????praca z magazynem Metropolia: ilustracja.

Wyr????nienia
2006
wyr????nienie za rysunek satyryczny ??Podejrzana?, Satyrykon, Legnica
2005
nominacja do nagrody za rysunek satyryczny ??Festiwal Kina Niezale??nego?, Satyrykon, Legnica
2004
II nagroda za plakat na Festiwal Kina Niezale??nego OFF CINEMA, Pozna??

Wystawy
2007
zbiorowa wystawa ??Obraz ??rodowiska??, galeria Szyperska, Pozna??
zbiorowa wystawa grafiki, Coca gallery, Christchurch, Nowa Zelandia
zbiorowa wystawa ??R????nice? w Klasztorze Pofranciszka??skim, Szamotu??y
2006
indywidualna wystawa (malarstwo, rysunek) w galerii Schuster, Frankfurt/M, Niemcy
Targi sztuki ?? galeria Schuster, Scope Miami, USA 2004
zbiorowa wystawa o tematyce kolejowej w galerii Inner Spaces, Pozna??
indywidualna wystawa (rysunek, grafika), galeria 1010, Knoxville (TN), USA

Wystawy pokonkursowe
2007
Mi?dzynarodowe Triennale Plakatu, Hong Kong
Mi?dzynarodowego plakatu ??To Death with a Smile?, Meksyk
Wystawa rysunku satyrycznego ??Satyrykon?, Legnica