Polish Printmaking

ad. dr hab. Maciej Kurak

ad. dr hab. Maciej Kurak

Katedra Grafiki Warsztatowej UA w Poznaniu

Pracownia Grafiki Cyfrowej

Ur. 15 04 1972 w Poznaniu.

1998 dyplom na ASP w Poznaniu. Od 1998 roku asystent w pracowni Serigrafii prof. Miros??awa Paw??owskiego. W 2003 roku doktorat na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pi?knych w Poznaniu.

Nagrody
Konkurs graficzny In Spe Pozna??, 1998 Nagroda na Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach w 2003 i 2006 roku
I nagroda w konkursie DB banku ??Spojrzenia?, Zach?ta Warszawa, 2005
Laureat "Paszportu Polityki" za rok 2008

Wystawy

mi?dzy innymi w: Poznaniu, ?odzi, Zielonej G??rze, Bia??ymstoku, Warszawie, Katowicach, Bytomiu, Dre??nie, Berlinie, Sligo, Wiedniu, Throndheim, Szczecinie, Bazylei, Amsterdamie.