Polish Printmaking

lab. Paweł Pacura

lab. Paweł Pacura

Katedra Grafiki Warsztatowej UA w Poznaniu

Pracownia serigrafii

Urodzony 16 października 1985 roku w Bydgoszczy.

Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom w 2009 roku w pracowni serigrafii u prof. zw. Mirosława Pawłowskiego.

Obecnie laborant w pracowni serigrafii na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Brał udział w 6 Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu w 2009 r. oraz w Mogileńskich Spotkaniach Plastycznych.

www.pawel-pacura.pl