Polish Printmaking

lab. Pawe?? Pacura

lab. Pawe?? Pacura

Katedra Grafiki Warsztatowej UA w Poznaniu

Pracownia serigrafii

Urodzony 16 pa??dziernika 1985 roku w Bydgoszczy.

Studia na Wydziale Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Miko??aja Kopernika w Toruniu. Dyplom w 2009 roku w pracowni serigrafii u prof. zw. Miros??awa Paw??owskiego.

Obecnie laborant w pracowni serigrafii na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pi?knych w Poznaniu.

Bra?? udzia?? w 6 Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu w 2009 r. oraz w Mogile??skich Spotkaniach Plastycznych.

www.pawel-pacura.pl