Polish Printmaking

prof. Andrzej Bobrowski

prof. Andrzej Bobrowski

Katedra Grafiki Warsztatowej UA w Poznaniu

Pracownia wypukłodruku

1985 - 90 studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. 1990 - dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Drzeworytu prof. Zbigniewa Lutomskiego.
Stypendium twĂłrcze miasta Wolfsburg, 1988. Stypendium twĂłrcze Ministerstwa Kultury i Sztuki, 1990 i 1997. Nagroda regulaminowa, nominacja do Grand Prix Triennale Grafiki Polskiej, 2003. Nagroda Hahnemuehle TPP w Katowicach, 2006.
Profesor Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zajmuje się malarstwem, grafiką i działaniami przestrzennymi (instalacje, obiekty).


Program pracowni:

Fundament programu stanowi idea pracowni otwartej, gdzie rytm wykonywanych zadań służy osiąganięciu harmonii formy i treści.
Edukacja składa się z dwóch etapów. W pierwszym uczy się wszystkich studentów zasad techniki i technologii druku wypukłego, by w drugim przejść do fazy indywidualnych korekt i konsultacji służących formowaniu oryginalnych postaw twórczych.


Credo:

Każdy akt twórczy, czy to na płótnie, czy w formie grafiki, jest swego rodzaju tablicą zapisanych marzeń, wspomnień, zdarzeń. Jest swoistym, symbolicznym dokumentem, kartką z pamiętnika, książki, stroną gazety lub stroną internetową. Czasami towarzyszą im jednostkowe tytuły, czasami są bezimienne, podobnie jak ludzie.