Polish Printmaking

08.06.2009

punkt G

punkt G

Zapraszamy na wystaw? Doroty Nowak, Katarzyny Dziuby i Sybilli Ska??uby "Punkt G". Wernisa?? odb?dzie si? w galerii Akademii Sztuk Pi?knych we Wroc??awiu 9-tego czerwca 2009 roku o godzinie 14.00.

G.

??Jest gdzie?? lecz nie wiadomo gdzie??? ?? przeczuwa?? nieod??a??owany szansonista zapraszaj?c najm??odsze pokolenia na area??y p??l i ???k, gdzie w ferworze pracy r??j owad??w stara?? si? ???czy? przyjemne z po??ytecznym. Pami?tamy te?? niezliczone zast?py nieszcz???nik??w, kt??rzy w czasie ucisku opuszczali rodzime, wysokog??rskie i niskopienne tereny, w poszukiwaniu szcz???cia na Greenpoint??cie.

Sedna prawdopodobnie nie dotkn??? r??wnie?? sam Mistrz Kandinsky w swym wiekopomnym traktacie ??Punkt, linia, p??aszczyzna?.

Cho? w ko??cu zlokalizowany, nazwany i opisany przez Ernsta Gr?fenberga ?? wci??? pozostaje ??w punkt lirycznym synonimem marze?? o szcz???ciu i spe??nieniu, pojmowanym znacznie szerzej ni?? tylko w kategoriach hedonistycznych satysfakcji. Jawi si? jako obietnica dla ceni?cych technik?, konsekwentnych i oddanych swej pasji.

Uposa??one w te (po??r??d wielu innych) walory, trzy Gwiazdy ja??niej?ce zar??wno na bez w?tpienia graficznym - ??l?skim, ale i polskim i mi?dzynarodowym niebie ?? Kasia, Dorota i Sybilla - reprezentuj?ce preferencje artystyczne z pozoru nieprzystaj?ce, temperamenty zbli??one i osobowo??ci r????norodne postanowi??y zewrze? si??y tworz?c jedyn? w swoim rodzaju konstelacj? poetyk i warsztat??w, a tym samym wysoce energatyzuj?cy mix - szalenie interesuj?c? propozycj? dla koneser??w ceni?cych wyrafinowan? technik?, konsekwencj? i talent.

Grzegorz Ha??derekDOROTA NOWAK

Urodzi??a si? w Szczyrku. Jest pedagogiem Katowickiej Akademii Sztuk Pi?knych, gdzie pracuje jako wyk??adowca w Pracowni Sitodruku Katedry Grafiki Warsztatowej.

Wybrane nagrody i wyr????nienia:

Mi?dzynarodowy Festiwal Rysowania,
Zabrze 2001 (Grand Prix);
Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2006 (nagroda fundowana);
Konkurs im. Daniela Chodowieckiego, Sopot 2007 (nominacja do nagrody);
VII Konfrontacje Artystyczne - Sacrum w Sztuce, WCK Wadowice 2007 (I nagroda);
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ??M??oda Polska?, edycja 2008;
The 13th International Biennial Print Exhibition R.O.C. Taipei, Taiwan 2008 (wyr????nienie honorowe);
X International Engraving Biennial Caixanova 2008, Ourense, Hiszpania - (III nagroda);
INGRAFICA 2008 - Primer Festival Internacional de Grabado Contemporaneo, Cuenca, Hiszpania - (wyr????nienie honorowe);
VIII Konfrontacje Artystyczne ??Sacrum w Sztuce? Wadowice 2008 - (wyr????nienie honorowe).

8 wystaw indywidualnych,
32 zbiorowe min.: w Japonii, Taiwanie, Korei Po??udniowej, Chinach, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rosji.


KATARZYNA DZIUBA

Urodzona w Mys??owicach.
Absolwentka dw??ch wydzia????w: Wydzia??u Grafiki krakowskiej ASP filia w Katowicach: 1998 dyplom z wyr????nieniem w Pracowni Litografii prof. A. Romaniuka i Pracowni Malarstwa prof. J. Ryka??y oraz Wydzia??u Tkaniny i Ubioru ???dzkiej ASP; 2001 dyplom w Pracowni Projektowania Ubioru prof. A. Pukaczewskiej.
Od 2001 pracuje w Katedrze Grafiki Warsztatowej Katowickiej ASP Obecnie asystentka w Pracowni Grafiki Cyfrowej dr adj. D. Gajewskiego oraz w Pracowni Technik Cyfrowych i Intermedi??w A. Romaniuka

Wybrane wa??niejsze wystawy, konkursy , nagrody i wyr????nienia:

1998 Grafika Roku, Krak??w (nagroda r??wnorz?dna);
1998 Og??lnopolski Konkurs Graficzny dla student??w wy??szych uczelni plastycznych po??wi?cony pami?ci T. Kulisiewicza (I nagroda);
1999 I Og??lnopolskie Biennale Grafiki Studenckiej, Pozna??;
2000 Grafika ,Nidzica( wystawa indywidualna);
2001 Premiery 2001, ???dz;
2004 ??wiat oczami Artysty, Sonowieckie Centrum Sztuki;
2006 Grand Prix M??odej Grafiki Polskiej, Bunkier Sztuki Krak??w;
2006 Co?? w Nas, Jastrz?bie Zdr??j,(wystawa indywidualna);
2007 The 11th European Biennial Competition for Graphic Art, Braqe, Belgia;
2007 International Print Exhibition Tokyo 2007, Japan;
2008 The 13th International Biennial Print Exhibition, R.C.C., Taipei, Taiwan;
2008 Dialog z Cyfrowym Cieniem, Katowice, Krak??w, Radom;
2008 The fifth Biennial International Miniature Print Exhibition BimpeV , Vancouver Canada;
2008 5 Mi?dzynarodowe Biennale Miniatury Cz?stochowa 2008;
2008 Cork Printmakers Residency Award 2008, Cork w Irlandii (stypendium);
2008 I Biennale Grafiki Cyfrowej, Gdynia 2008 (wyr????nienie honorowe);
2009 Northern Print Biennale , Wielka Brytania;
2009 Grafika, Galeria MM Chorz??w , wystawa towarzysz?ca Mi?dzynarodowemu Triennale Grafiki w Krakowie, (wystawa indywidualna, lipiec 2009)


SYBILLA SKA?UBA

Urodzona w Gliwicach.
Dyplom g????wny -Wydzia?? Grafiki Warsztatowej w Pracowni Wypuk??odruku Prof. Stanis??awa Kluski
Dyplom dodatkowy w Pracowni Malarstwa Prof. Jacka Ryka??y na Akademii Sztuk Pi?knych w Katowicach-2003.
Obecnie wyk??adowca w Pracowni Drzeworytu Katedry Grafiki Warsztatowej na ASP w Katowicach oraz asystent w Pracowni Wypuk??odruku Prof. M. Pa??ki.
V-ce Prezes Stowarzyszenia Przyjaci???? Ronda Sztuki w Katowicach.
Kierownik Akademii Weekendowej przy ASP w Katowicach.

Wybrane wa??niejsze wystawy, konkursy , nagrody i wyr????nienia:

12 Mi?dzynarodowe Biennale Grafiki i Rysunku Taiwan 2006,
6 Triennale Grafiki Polskiej Katowice 2006,
MSTG Grand Prix M??odej Grafiki Polskiej(I nagroda) Krak??w 2006,
FESTIWAL sztuki- Coffi Art(III nagroda) - Warszawa
Wystawa indywidualna ?om??a 2006,
Wystawa indywidualna -Biblioteka Miejska Bytom 2006,
Mi?dzynarodowe riennale Grafiki Krak??w 2006,
Wystawa - Wiede?? 2007
X International Engraving Biennial Caixanova 2008, Ourense, Hiszpania ,
Mi?dzynarodowa wystawa Grafiki Warsztatowej(SMTG) -Petersburg,
Festiwal Plakatu Polskiego, Krak??w
13 Mi?dzynarodowe Biennale Grafiki VARNA ?05 - B??ugaria.
60-ta Rocznica Bombardowania Atomowego na Hiroszimy i Nagasaki, Mi?dzynarodowe Wystawa -Ogaki Poster Muzeum- Japonia 2005,
12 Mi?dzynarodowe Triennale Ma??e Formy Grafiki,
Wystawa Asystent??w ASP Katowice Elektrownia-Czelad?? 2006,
Unia w Satyrze-wystawa, Biblioteka ??l?ska, Katowice, Polska - 2005,
5 Triennale Grafiki Polskiej, Katowice, Fax Art Life & peace, Ogaki Poster Muzeum- Japonia,
wystawa malarstwa Galeria Zapiecek, Warszawa
  • 08.06.2009