Polish Printmaking

04.05.2010

SITO ASP POZNA??

Sito ASP POZNA??

Zapraszamy na wystaw? pracowni serigrafii ASP Pozna??.

miejsce:
Zak??ad Grafiki Wydzia??u Sztuk Pi?knych UMK Toru??.

wernisa??:
12.05.2010 godz. 12:00

Na Wydziale Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu zosta??a otwarta wystawa grafiki student??w pracowni Serigrafii ASP w Poznaniu.
Prowadz?cymi s? prof. Miros??aw Paw??owski oraz mgr. Jaros??aw Janas.

http://www.serigrafiaumk.com/sito-asp.html
  • 04.05.2010