Polish Printmaking

10.03.2009

International Graphic Art Biennial Split 2009

International raphic Art Biennial Split 2009

Od 1 marca do 15 sierpnia 2009 mo??na nadsy??a? prace na Mi?dzynarodowe Biennale Grafiki Split 2009, Chorwacja.

Wszystkie informacje dotycz?ce biennale mo??na znale??? na stronie:
www.splitgraphic.hr
  • 10.03.2009