Polish Printmaking

22.11.2009

Stypendium im. Tadeusza Kulisiewicza dla Szymona Prandziocha

Szymon Prandzioch

Stypendium im. Tadeusza Kulisiewicza dla Szymona Prandziocha

Galeria Spokojna 15
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
13-27 listopada 2009

Stypendium przyznane przez Fundację Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w 2009 otrzymał: Pan Szymon Prandzioch z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Artysta rekomendowany przez Adj. Dr Grzegorza Hańderka, Dziekana Wydziału Artystycznego ASP w Katowicach.

Pan Szymon Prandzioch Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w Pracowni Druku Wklęsłego prof. Stanisława Kluski w 2008 roku. Obecnie pracuje jako asystent w Pracowni Rysunku i Malarstwa I Roku prowadzonej przez Adj. Dr Grzegorza Hańderka w Katedrze Grafiki Wydziału Artystycznego ASP w Katowicach.

(...) Pan Szymon dał się poznać jako osoba o wybitnych zdolnościach transponowania obserwowanego przedmiotu studiów w niezwykle ciekawą, bogatą w warstwie metaforycznej figuratywną narrację artystyczną. Owej figuracji Pan Prandzioch pozostaje wierny do dziś, co – przy jego opanowaniu warsztatu graficznego i rysunkowego – staje się coraz szerzej rozpoznawalnym znakiem firmowym Autora(...)

Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza

13 listopada 2009 roku obchodzimy 110 rocznice urodzin Tadeusza Kulisiewicza, jednego z najwybitniejszych polskich artystĂłw XX wieku.
Fundacja „Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza” ustanowiona przez Tadeusza Kulisiewicza wolą testamentu w roku 1986, do dnia dzisiejszego pełni rolę mecenasa sztuki polskiej, przyznając co roku stypendia i nagrody młodym polskim artystom.
Głównym określonym przez Fundatora i zapisanym w Statucie celem Fundacji jest otaczanie opieką i promowanie utalentowanych, wyróżniających się osiągnięciami studentów i młodych twórców, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju sztuki współczesnej w zakresie rysunku i grafiki.
Fundacja realizuje to zadanie przede wszystkim przez przyznawanie stypendiów, wyróżnień i okazyjnie nagród. Stypendia przyznaje Zarząd Fundacji na podstawie wniosków i prac kandydatów zgłaszanych przez uczelnie artystyczne.

Zarząd w tym roku postanowił przyznać trzy stypendia i dwa wyróżnienia.

Maksymilian Celeda
Prezes Fundacji „Stypendia i Nagrody im. Tadeusz Kulisiewicza”
  • 22.11.2009