Polish Printmaking

dr hab. Marek Basiul

dr hab. Marek Basiul

Zakład Grafiki, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Pracownia Wypukłodruku

Marek Basiul – urodzony w 1961 r. w Giżycku. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni wypukłodruku pod kierunkiem prof. Ryszarda Krzywki w 1987 r. Uprawia grafikę warsztatową - linoryt. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad 100 międzynarodowych, ogólnopolskich i środowiskowych wystawach grafiki w kraju i za granicą. Od 1987 r. zajmuje się pracą twórczą i dydaktyczną na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Ważniejsze nagrody:
2009 - I nagroda na I Międzynarodowym Biennale Wschodni Salon Sztuki, Lublin
2007 - Grand Prix na IX Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn
2006 - Nagroda Regulaminowa na Międzynarodowym Triennale Grafiki, Kraków
2005 - Medal Honorowy na 12 Międzynarodowym Triennale Małe Formy Grafiki, Łódź
2004 - Nagroda Regulaminowa na VII Międzynarodowym Triennale Sztuki, Majdanek
2000 - I nagroda na 6th International Biennial of Miniature Arts – Gornji Milanovac,Serbia

Udział w wystawach zbiorowych m. in.:
2009 - The 15th SPACE International Print Biennial, Seoul
2009 – I Międzynarodowe Biennale Wschodni Salon Sztuki, Lublin
2008 - Hybryda III Eurografik 2008 - Cultural Bridge Across Europe, Bradford Gallery, Cartwright Hall Gallery, Anglia
2008 - Xylon International, Saint-Louis, Francja,
1997, 1994 - Winterthur, Szwajcaria,
2008, 2003, 2000 - International Biennial of Miniature Arts – Gornji Milanovac, Serbia
2007 - Inter-Kontakt-Grafik, 5th International Triennial of Graphic Arts, Praga
2007 - Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kunstlerhaus, Wiedeń
2007, 2003, 1999, 1995, 1991 - Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn
2007, 2004, 2001 - Festival de Gravura - Evora, Portugalia
2006, 1991 - Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków
2006, 1997 - Triennale Grafiki Polskiej, Katowice
2005, 2002, 1999, 1996, 1993 - Małe Formy Grafiki, Łódź
2004, 2002, 2000, 1996, - Small Graphic Forms, Budapeszt, Węgry
2004 - Fifth International Miniprint Triennial, Lahti Art Museum, Finlandia
2003 - Art and the Printing Press - Contemporary Polish Engravers, Cremona, Włochy
1996 - International Print Exhibition Miniature 8, Fredrikstad, Norwegia

Program pracowni:

Celem zajęć w pracowni druku wypukłego jest kształtowanie osobowości twórczej studentów, pobudzanie wyobraźni, wrażliwości na otaczającą nas rzeczywistość i zachodzące w niej zjawiska. Ważnym elementem kształcenia jest poznawanie warsztatu graficznego, przy czym termin warsztat należy rozumieć jako połączenie manualnych zdolności w posługiwaniu się narzędziami graficznymi z właściwym, kreatywnym myśleniem, dążeniem do znalezienia jak najlepszej formy graficznej dla wyrażenia określonej, artystycznej koncepcji. Program pracowni zakłada poznawanie różnych rodzajów techniki od klasycznego drzeworytu po tzw. druki naturalne.

Ważnym elementem edukacji jest wykształcenie nawyku czynnego uczestnictwa w życiu artystycznym i sferze działań twórczych.

Ideał artysty grafika łączącego w sobie kult doskonałego rzemiosła z szeroką humanistyczną kulturą i edukacją uniwersytecką stanowi cel generalny kształcenia studentów i ma ścisły związek z pojęciem toruńska szkoła grafiki, które ten ideał określa.