Polish Printmaking

ad. dr Michał Rygielski

ad. dr Michał Rygielski

Zakład Grafiki, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Pracownia Wypukłodruku

michal@umk.pl

Urodzony 7. 07.1967 w Gdańsku.
Studia ukończył w 1993 r, na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom magistra sztuki w Zakładzie Grafiki w Pracowni Wypukłodruku prof. Józefa Słobosza.
W roku 2003 Otrzymał tytuł doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie grafika na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od 1995 pracuje - początkowo na stanowisku asystenta w pracowni wypukłodruku prof. Józefa Słobosza, a od roku 2003 jako adiunkt - w Zakładzie Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej oraz projektowania graficznego.

Credo:

... w moich grafikach staram się odnieść do otaczającej mnie rzeczywistość, nie podejmując się jej oceny, czy też interpretacji mającej na celu zwrócenie uwagi i zmuszenie odbiorcy do głębszych przemyśleń... tematem moich drzeworytów jest pejzaż, a właściwie to co zostaje we mnie po jego wrażeniowym przeżywaniu... cykl moich prac nosi wspólny tytuł: Powidoki pejzażu i jest zapisem graficznym zebranych i odczutych prze mnie wrażeń związanych z przeżywaniem zewnętrznej części tego co nas  otacza... nie jestem obojętny na inną stronę rzeczywistości  mam tu na myśli zjawiska społeczne, religię, rozwój cywilizacji... i wszystko co się z tym łączy, świadomie jednak nie obciążam tymi treściami swoich prac starając się aby były one pozbawione fabuły i nie niosły nic poza prostym przekazem estetycznym...