Polish Printmaking

ad. dr Tomasz Barczyk

ad. dr Tomasz Barczyk

Zakład Grafiki, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Pracownia Litografii

(ur. w 1975 r.) grafik, malarz, fotografik, projektant. Dyplom z wyróżnieniem w 2001 roku w Pracowni Wypukłodruku na kierunku Grafika na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Uhonorowany Medalem Tymona Niesiołowskiego za najlepszy dyplom artystyczny. Od grudnia 2002 roku zatrudniony w macierzystej uczelni na kierunku Grafika. Doktor sztuki.

5 wystaw indywidualnych, udział w ponad 60. wystawach, w tym ponad 30 międzynarodowych, m.in.: wyróżnienie na Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2009; nagroda w Gdyńskim Przeglądzie Grafiki 2009; Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Bunkier Sztuki, Kraków 2009; a także: Warszawa, Toruń, Katowice, Olsztyn, Łódź, Bydgoszcz, Radolfzell am Bodensee - Niemcy, Istanbul, Norymberga, Kyoto City Museum - Japonia, Cremona - Italy, Chamalieres – Francja, i inne.

więcej na www.grafika.polandart.com

Credo:

Mój świat to moje otoczenie. Moje grafiki prowadzą dialog z tym co mnie otacza, a ich formę zawsze określa przekaz. W tym przekazie grafika ma być prawdziwa i aktualna, a nie estetyzująca.