Polish Printmaking

prof. zw. Bogumiła Pręgowska

prof. zw. Bogumiła Pręgowska

Zakład Grafiki, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Pracownia Wklęsłodruku

Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu 1969-74.
Dyplom w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza w 1974.
Od 2002 kieruje pracownią druku wklęsłego w macierzystej uczelni.
Uprawia grafikę i rysunek. W ciągu 35 lat swojej działalności twórczej prezentowała prace na 30 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą i ok. 150 wystawach zbiorowych ogólnopolskich i międzynarodowych.


Program pracowni:

Pracownia specjalizuje się w druku wklęsłym. Studenci mają w niej możliwość nauki swobodnego poruszania się w świecie tradycyjnych technik graficznych, takich jak: sucha igła, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, odprysk, miękki werniks, itp. Program pracowni realizowany jest poprzez ćwiczenia, w których studenci młodszych lat podejmują zadania programowe dotyczące podstawowych zagadnień plastycznych. Dla starszych lat ustala się zadania o większym stopniu trudności i stawia wyższe wymagania formalne w zależności od indywidualnych predyspozycji, zdolności i pracowitości studentów. Wybór techniki jest dowolny, nie ograniczający w sposób rygorystyczny stawianych studentom zadań. Studia kończą się dyplomem artystycznym - zestawem prac graficznych, który powinien stanowić podsumowanie nabytej w okresie studiów wiedzy plastycznej, opanowaniem warsztatu graficznego, oraz powinien być oryginalną propozycją artystyczną.


Credo:

Im pewniej tym trudniej