Polish Printmaking

as. dr Ma??gorzata Dmitruk

as. dr Ma??gorzata Dmitruk

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Warszawie

Pracownia grafiki warsztatowej #1

Urodzona w 1974 r. W 1993 roku rozpocz???a studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pi?knych w Mi??sku na Bia??orusi, kt??re kontynuowa??a na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Dyplom z wyr????nieniem w pracowni prof.W??adys???wa Winieckiego otrzyma??a w 1999r. Aneks malarski w pracowni prof. Adama Styki .
Od 1995r. pracuje w eksperymentalnej pracowni w Mi??sku na Bia??orusi, prowadzonej przez Dmitrija Wasilicza Ma??atkowa.
W latach 1999-2006 swoje prace prezentowa??a na kilkunastu wystawach indywidualnych w kraju i za granic?. Bra??a tak??e udzia?? w kilkudziesi?ciu prezentacjach zbiorowych.
Nagradzana wielokrotnie w konkursie ??Grafika Warszawska?w latach: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. Uzyska??a wyr??znienie honorowe 2 Biennale Grafiki studenckiej w Poznaniu w 2001 r.