Polish Printmaking

prof. zw. Andrzej Węcławski

prof. zw. Andrzej Węcławski

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Warszawie

Pracowania grafiki warsztatowej #4

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1981 - 1986. Od 1986 roku pracuje w różnych pracowniach Katedry Grafiki Warsztatowej. W latach 1999-2002 prodziekan, a w latach 2002-2005 i 2005-2008 dziekan Wydziału Grafiki, kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej. W 2005 roku otrzymał nominację profesorską.
Laureat nagrody Grand Prix w konkursie Fundacji Güntera Grassa im. Daniela Chodowieckiego w 2007 roku Miał 30 wystaw indywidualnych.
Brał udział w 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę warsztatową.


Program pracowni:

Program przygotowany dla nowego typu pracowni grafiki warsztatowej opartej o nowe media i tradycyjny warsztat graficzny. Podstawowym jego założeniem jest rozwijanie kreacyjnej i artystycznej wrażliwości studenta, dbałość o jego rozwój intelektualny i pobudzanie zainteresowania sztuką.
Ważnym elementem programu jest wpajanie zasad technologii grafiki warsztatowej - techniki druku cyfrowego, druku offsetowego, technik przedrukowych jak też klasycznych technik graficznych oraz unikatowych metod tworzenia obrazu.
Swoboda w posługiwaniu się współczesnym warsztatem cyfrowym, w połączeniu z wiedzą o tradycyjnych technikach graficznych, stanowi silny bodziec kreacyjny w procesie dydaktycznym.
Program obejmuje również zespół zagadnień tematycznych i ćwiczeń praktycznych analizujących jak poprzez rozszerzenie warsztatu o nowe media zmienia się miejsce, rola, sposób tworzenia i oddziaływania grafiki warsztatowej: jak zmienia się definicja grafiki, problem i zastosowanie niematerialnej matrycy, proces zapisu cyfrowego jako źródła kreacji, nowe miejsca prezentacji - grafika artystyczna w sieci internetowej, wykorzystanie grafiki warsztatowej do pokazów multimedialnych i instalacji graficznych.
Pracownia posiada odpowiednie zaplecze warsztatowe /elektroniczne i tradycyjne/ oraz dobrze przygotowaną przestrzeń ekspozycyjną.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim.


Credo:

Inspiracją dla twórczości Andrzeja Węcławskiego jest kultura. Jest to twórczość określana przez samego autora mianem sztuki integralnej, wynikającej ze swojej archaicznej i współczesnej złożoności, nie uciekającej w nowoczesność, ale dążącej do jej wzbogacenia. Chodzi tu o taką postawę twórczą w obszarze sztuki, zdystansowaną wobec modnych kierunków, która sięga po inspirację do kultury jako całości. Wywodzi się ona z obszaru, który przekracza wymiar fizyczno-materialny, skłania się ku transcendencji, zakłada tajemniczość bytu i naszej egzystencji.
Rolą artysty jest bycie swoistym przewodnikiem w świecie tajemnicy, obcującym z niewidzialnym będącym łącznikiem między dwoma światami.