Polish Printmaking

dr hab. Błażej Ostoja - Lniski

dr hab. Błażej Ostoja - Lniski

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Warszawie

Pracownia grafiki warsztatowej #3 - litografia

(ur. 1974)
Studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malasrtwa u prof. Rajmunda Ziemskiego w 1999 roku, aneks z litografii u prof. Władysława Winieckiego. W 2004 uzyskuje tytuł doktora sztuki a w 2008 tytuł doktora habilitowanego. Od 2008 prowadzi samodzielnie pracownię litografii oraz pełni funkcję Prodziekana na Wydziale Grafiki. Jest wielokrotnym laureatem warszawskiego konkursu na „Najlepszą grafikę miesiąca”, w 2008 laureat Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza. Uprawia malarstwo i grafikę (głównie litografia).

Program pracowni:

W pracowniach specjalistycznych Wydziału Grafiki kształci się przyszłych artystów - grafików, których obowiązywało będzie respektowanie społecznych, ekonomicznych i technicznych uwarunkowań przy podejmowaniu pracy twórczej. Zachodzi potrzeba rozwijania u studenta samokrytycyzmu i samodzielnej oceny wyników, stałego równoważenia dwóch stanowisk: subiektywnego i intuicyjnego z racjonalnym i analitycznym. Wyrobienie u studenta umiejętności dyskutowania, precyzyjnego formułowania sądów i wypowiedzi na temat zadań postawionych w pracowni, jak i zjawisk zachodzących w świecie nie tylko w dziedzinie plastyki. Celem jest przygotowanie studenta do twórczego posługiwania się warsztatem graficznym wzbogaconym o nowe doświadczenia i rozwiązania techniczne, które pozwolą na swobodne wyrażanie jego koncepcji twórczych.