Polish Printmaking

dr hab. Agnieszka Cieślińska-Kawecka

dr hab. Agnieszka Cieślińska-Kawecka

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Warszawie

Pracownia podstaw grafiki warsztatowej

Studia: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (1986-1991). Obecnie prowadzi zajęcia w Katedrze Grafiki Warsztatowej rodzimej uczelni.
Udział w licznych wystawach indywidualnych i grupowych w kraju i zagranicą.
Nagroda - Stypendium im.Tadeusza Kulisiewicza. IV nagroda The 3rd Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Japonia’96. Nagroda The Naka-Tosa Museum of Art, Japonia‘99.


Program pracowni:

Zapoznanie studentów z możliwościami technicznymi i artystycznymi warsztatu graficznego w formie wykładów i ćwiczeń.
Wprowadzenie w tajniki pracy grafika i poruszania się w specyficznych warunkach warsztatu graficznego.
Poznanie klasycznych technik graficznych, takich jak: linoryt, sucha igła, akwaforta, akwatinta, odprysk i miękki werniks.
Kurs podstawowych ćwiczeń warsztatowych łączy tradycyjny warsztat graficzny z projektowaniem komputerowym czy wykorzystywaniem współczesnych technologii druku jak offset, sitodruk czy druk cyfrowy.
Cykl wykładów dotyczący kolejno poznawanych technik przygotowany jest w formie prezentacji multimedialnej obejmuje informacje o historii i rozwoju poznawanej techniki oraz prezentację przykładów współczesnych osiągnięć grafiki artystycznej na świecie.


Credo:

Idealna forma to nie tylko harmonia i proporcje, to przede wszystkim zapisana w znaku figury pewna tajemnica życia wewnętrznego człowieka.
Moje formy graficzne zamykają tajemnicę istnienia w uchwyconym geście - znaku, który zmienia zwykłą postać w utwór zagadkowy.