Polish Printmaking

dr hab. Agnieszka Cie??li??ska-Kawecka

dr hab. Agnieszka Cie??li??ska-Kawecka

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Warszawie

Pracownia podstaw grafiki warsztatowej

Studia: Akademia Sztuk Pi?knych w Warszawie (1986-1991). Obecnie prowadzi zaj?cia w Katedrze Grafiki Warsztatowej rodzimej uczelni.
Udzia?? w licznych wystawach indywidualnych i grupowych w kraju i zagranic?.
Nagroda - Stypendium im.Tadeusza Kulisiewicza. IV nagroda The 3rd Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Japonia??96. Nagroda The Naka-Tosa Museum of Art, Japonia??99.


Program pracowni:

Zapoznanie student??w z mo??liwo??ciami technicznymi i artystycznymi warsztatu graficznego w formie wyk??ad??w i ?wicze??.
Wprowadzenie w tajniki pracy grafika i poruszania si? w specyficznych warunkach warsztatu graficznego.
Poznanie klasycznych technik graficznych, takich jak: linoryt, sucha ig??a, akwaforta, akwatinta, odprysk i mi?kki werniks.
Kurs podstawowych ?wicze?? warsztatowych ???czy tradycyjny warsztat graficzny z projektowaniem komputerowym czy wykorzystywaniem wsp????czesnych technologii druku jak offset, sitodruk czy druk cyfrowy.
Cykl wyk??ad??w dotycz?cy kolejno poznawanych technik przygotowany jest w formie prezentacji multimedialnej obejmuje informacje o historii i rozwoju poznawanej techniki oraz prezentacj? przyk??ad??w wsp????czesnych osi?gni?? grafiki artystycznej na ??wiecie.


Credo:

Idealna forma to nie tylko harmonia i proporcje, to przede wszystkim zapisana w znaku figury pewna tajemnica ??ycia wewn?trznego cz??owieka.
Moje formy graficzne zamykaj? tajemnic? istnienia w uchwyconym ge??cie - znaku, kt??ry zmienia zwyk??? posta? w utw??r zagadkowy.