Polish Printmaking

lab. Barnaba Mikułowski

lab. Barnaba Mikułowski

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wrocławiu

Pracownia Ekspansji Graficznej

Urodzony w 1986 r. we Wrocławiu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Grafiki. Dyplom, w 2010 roku, z grafiki warsztatowej w Pracowni Druku Wklęsłego prof. Przemysława Tyszkiewicza oraz z Grafiki Multimedialnej w Pracowni prof. Wiesława Go≥ucha. Obecnie zatrudniony na stanowisku laboranta w Pracowni Rysunku Kreatywnego prof. Jacka Szewczyka.

2008/2009 roczne stypendium Erasmus na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Kastylia-La Mancha w Hiszpanii.

Wystawy w kraju i za granicą.