Polish Printmaking

prof. zw. Andrzej Basaj

prof. zw. Andrzej Basaj

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wrocławiu

Pracownia Druku Wklęsłego i Wypukłego

Andrzej Basaj urodził się w 1943r. Studiował w PWSSIP we Wrocławiu. Dyplom w 1970r. Profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Począwszy od debiutu w 1970 roku brał udział w około 200 prezentacjach sztuki polskiej w kraju i za granicą. Między innymi w Ogólnopolskich Wystawach Grafiki w Warszawie, I nagroda w 1973 roku, wyróżnienie w 1976 i 1978 roku, w Ogólnopolskich Konkursach na Grafikę Artystyczną w Łodzi, III nagroda i 9 wyróżnień w 1971 roku, wyróżnienie w 1977 i 1986 roku.
Prezentował polską grafikę na wystawach w RFN, NRD, Danii, Francji, Finlandii, CRSS, Japonii, Rumunii, na Węgrzech, w Luksemburgu, Portugalii, Algierze, Maroku, Tunezji, USA, Holandii, Turcji, Belgii, Indiach, Szwecji, Norwegii, Austrii, ZSRR, Grecji, Hiszpanii, na Litwie i Ukrainie.
Wystawy indywidualne: SWA Legnica, Wałbrzych, Rzeszów, Białystok, Leszno, Łódź, Płock, “Kordegarda” Warszawa, TPSA “Pałacyk” Warszawa, Galeria w Obornikach Śląskich, “Galeria Zamkowa" Lubin, Galeria “Skalna” Strzelin, Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu, Galeria ZPAP “Pod podłogą” Lublin, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Galeria “Kolegium” Wrocław, Galeria ZPAP "Na piętrze", Opole, Galeria Uniwersytecka Instytutu Sztuki w Cieszynie, Galeria OKiS Wrocław oraz prezentacje indywidualne we Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi, Arnhem, Heidelbergu. Był stypendystą rządu słowackiego w 1973 roku i stypendystą Fundacji Rozwoju Twórczości Plastycznej w latach 1974-75.
Prace w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum na Majdanku w Lublinie, Muzeów Okręgowych w Kielcach, Wałbrzychu, CBWA w Warszawie, BWA oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Program pracowni:

Pracownia specjalizuje się w druku wklęsłym /sucha igła, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, odprysk, miękki werniks itp. i wypukłym /linoryt, drzeworyt/.
Wybór technik zależy od studentów, tym nie mniej ich liczba limitowana jest ilością stanowisk pracy i materiałów.
Doświadczenie własnej twórczości, eksperymentowanie w zakresie łączenia środków wyrazowych różnych technik, otwartość na zmiany sytuacji artystycznej oraz szacunek dla doskonałości technicznej leżą u podstaw naszych metod dydaktycznych.
Służymy studentom radą podczas realizacji, prowadzimy indywidualny program w zależności od predyspozycji, zdolności i pracowitości studentów.


Credo:

Im dalej w las, tym więcej drzew.