Polish Printmaking

prof. nzw. Przemysław Tyszkiewicz

prof. nzw. Przemysław Tyszkiewicz

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wrocławiu

Pracownia Intaglio

Urodzony w 1964 r. Studia w PWSSP we Wrocławiu. W roku 1990 uzyskał dyplom z projektowania graficznego u prof. Jana Jaromira Aleksiuna i z grafiki artystycznej u prof. Haliny Pawlikowskiej
Od 2003 roku profesor nadzwyczajny.
Posługuje się miedziorytem, akwafortą i akwatintą.
Autor wielu wystaw indywidualnych, uczestnik licznych wystaw zbiorowych i konkursów grafiki w kraju i za granicą. II Nagroda w konkursie Przegląd Grafiki, Wrocław, 1994; I Nagroda im. Daniela Chodowieckiego Berlińskiej Fundacji Güntera Grassa, Akademia Sztuk Pięknych w Berlinie, 1999.
Nagrody specjalne: Międzynarodowego Biennale Grafiki im. M. Pruzi, Lubin, 1999, Międzynarodowego Konkursu Exlibrisu, Ostrów Wielkopolski, 2001, Konkursu Grafiki i Rysunku Środowiska Dolnośląskiego, 2002.


Program pracowni:

Program pracowni obejmuje kompleksową edukację w zakresie druku unikatowego przy użyciu tak szlachetnych technik graficznych jak: miedzioryt, akwaforta,akwatinta, drzeworyt czy linoryt.
Równolegle z perfekcyjnym opanowaniem technik graficznych pracownia duży nacisk kładzie na rozwój świadomości plastycznej jak i umiejętność precyzowania własnej wypowiedzi artystycznej na coraz to wyższym poziomie.
Specyfiką pracowni są również realizacje grafiki monumentalnej wykonywane w technikach klasycznych.