Polish Printmaking

17.03.2009

I Międzynarodowe Biennale Wschodni Salon Sztuki Lublin 2009

Wschodni Salon Sztuki Lublin 2009

Do 25 maja 2009 można nadsyłać zgłoszenia do I Międzynarodowego Biennale WSCHODNI SALON SZTUKI Lublin 2009.

Konkurs ma charakter otwarty. Obejmuje szeroko rozumianą grafikę. Mogą w nim brać udział artyści z Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy. Prace, które przejdą wstępną kwalifikację jury zostaną dopuszczone do wystawy i będą podlegać ocenie jury międzynarodowego przyznającego nagrody.
Każdy artysta może zgłosić do konkursu 3 oryginalne prace, powstałe po 2007 roku. Grafiki powinny być wykonane w klasycznych technikach (np. linoryt, drzeworyt, akwaforta, akwatinta, litografia, itd.) oraz w zapisie cyfrowym jak i autorskim sposobie tworzenia odbitki.

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje:
wss-Lublin2009-awers.pdf
wss-Lublin2009-rewers.pdf
  • 17.03.2009