Polish Printmaking

17.03.2009

I Mi─?dzynarodowe Biennale Wschodni Salon Sztuki Lublin 2009

Wschodni Salon Sztuki Lublin 2009

Do 25 maja 2009 mo??na nadsy??a─? zg??oszenia do I Mi─?dzynarodowego Biennale WSCHODNI SALON SZTUKI Lublin 2009.

Konkurs ma charakter otwarty. Obejmuje szeroko rozumian─? grafik─?. Mog─? w nim bra─? udzia?? arty??ci z Polski, Bia??orusi, Litwy i Ukrainy. Prace, kt??re przejd─? wst─?pn─? kwalifikacj─? jury zostan─? dopuszczone do wystawy i b─?d─? podlega─? ocenie jury mi─?dzynarodowego przyznaj─?cego nagrody.
Ka??dy artysta mo??e zg??osi─? do konkursu 3 oryginalne prace, powsta??e po 2007 roku. Grafiki powinny by─? wykonane w klasycznych technikach (np. linoryt, drzeworyt, akwaforta, akwatinta, litografia, itd.) oraz w zapisie cyfrowym jak i autorskim sposobie tworzenia odbitki.

Formularze zg??oszeniowe oraz szczeg????owe informacje:
wss-Lublin2009-awers.pdf
wss-Lublin2009-rewers.pdf
  • 17.03.2009