Polish Printmaking

30.11.2012

Wyniki V Międzynarodowego Konkursu Rysunku

V MKR

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY

Jury V Międzynarodowego Konkursu Rysunku obradowało we Wrocławiu od 22 do 23 listopada 2012 r. Pierwszym etapem prac było wybranie rysunków, które zdaniem jurorów zasługiwały na włączenie do wystawy. 923 prace wykonane przez 347 artystów z 23 państw zostały poddane wnikliwej analizie. Pod koniec selekcji do wystawy zakwalifikowano 330 prac zrealizowanych przez 188 artystów z 19 krajów.

Drugi etap działań polegał na rozpatrzeniu wszystkich wybranych prac w celu nominowania kandydatów do nagrody. Posiedzenie jury odbyło się 22 i 23 listopada. Rozpoczęła je dyskusja na temat kryteriów wyboru rysunków do nominacji.
Wszyscy artyści, których prace zostały zakwalifikowane do nagród, oraz wszyscy artyści, którzy nagrody otrzymali, powinni wiedzieć, że podczas gorącej, wielogodzinnej dyskusji zalety każdego rysunku zostały dogłębnie i sprawiedliwie rozpatrzone.

Ostatecznie jury przyznało następujące nagrody:

Grand Prix – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (25 000 PLN)
Toshio Yoshizumi – Japonia

Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu dla początkującego artysty (8 000 PLN) przyznana została w równym podziale pomiędzy
Wojciecha Domgalskiego – Polska i Martina Ša'rovec – Czechy

Jury przyznało dziesięć wyróżnień honorowych następującym artystom:
Janusz Marciniak – Polska
Lenka Kahuda Klokočkova – Czechy
Joanna Janowska-Augustyn – Polska
Weronika Luiza Kowalska – Polska
Michał Wasiak – Polska
Karolina Lizurej – Polska
Peter Boué – Niemcy
Magdalena Szczęśniak – Polska
Łukasz Gierlak – Polska
Paulina Poczęta – Polska

Członkowie jury chcieliby pogratulować nagrodzonym oraz wszystkim artystom, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę. Chcieliby także wyrazić wdzięczność wobec wszystkich zaangażowanych w stronę administracyjną konkursu, szczególne podziękowania należą się zespołowi, który profesjonalnie i starannie pomagał w pracach jury.

Francisco Laranjo – Portugalia
Petr Klima – Czechy
Richard Drury – Wielka Brytania
Andrzej Węcławski – Polska
Paweł Frąckiewicz – Polska


Wrocław, 23 listopada 2012

Lista artystów, których prace zostały zakwalifikowane do wystawy
  • 30.11.2012