Polish Printmaking

05.04.2009

Wystawa grafiki student??w ASP Pozna??

Wystawa grafiki student??w ASP w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy na kolejn? wystaw? student??w Wydzia??u Grafiki Warsztatowej ASP Pozna??, kt??rej wernisa?? odb?dzie si? 24 kwietnia o godzinie 19:00 w Pracowni ?? Galerii Academia Nova, Pl. Solny 14a we Wroc??awiu.

W wystawie udzia?? bior? studenci reprezentuj?cy wszystkie pracownie graficzne:
Natalia Osi??ska, Agnieszka i Kamil Popek Banach, Viktoriya Gadomska, Monika Szyd??owska i Weronika Pi?tek.

Organizator: ASP Pozna??
Partner: Pracownia Galeria Academia Nova Wroc??aw
Kuratorki: Agnieszka Cholewi??ska i Katarzyna Sali??ska

plakat wystawy
  • 05.04.2009