Polish Printmaking

Galeria 3 Ra-My (Wroc??aw, Plac Polski 3/4) zaprasza na wernisa?? wystawy grafiki warsztatowej URBINO-???D?-WROC?AW
w czwartek 14.kwietnia o godzinie 13.00.

Traces of time

wystawa grafiki rysunku i malarstwa w Muzeum Architektury we Wroc??awiu (Sala Wschodnia i korytarz przed ni?)
14 kwietnia ?? 22 maja 2011 roku
wernisa?? 14 kwietnia o godzinie 17

arty??ci:
Mikael Kihlman - Szwecja
??rjan Wikstr??m ?? Szwecja
Christopher Nowicki ?? Polska
Przemys??aw Tyszkiewicz ?? Polska
Jacek Szewczyk - Polska
Pawe?? Fr?ckiewicz ?? PolskaEugeniusz Stankiewicz, znany powszechnie jako Get, graficzny mistrz, tw??rca niezliczonych plakat??w i ilustracji, wra??liwy ironista, tw??rca Domku Miedziorytnika w Kamieniczce Ja?? we Wroc??awiu, zmar?? w niedziel? 10 kwietnia 2011 roku.

Pogrzeb odb?dzie si? 19 kwietnia o godzinie 12.00 na Cmentarzu Osobowickim. Msza w intencji Eugeniusza Geta-Stankiewicza zostanie odprawiona w dniu pogrzebu o godzinie 9.00 w Ko??ciele Garnizonowym p.w. ??w. El??biety.

Simply a line going for a walk de Joanna Latka na Galeria das Salgadeiras (Lisbon)

?Simply a line going for a walk? presents the most recent engraving and drawing works of Joanna Latka on which the artist explores the Landscape theme, which the Salgadeiras Gallery chose for this year, following up the thematic years started in 2010.
7 BGS

Fotorelacja z wernisa??u 7 Biennale Grafiki Studenckiej - Pozna?? 2011
Litografie Moniki ?ukowskiej i Patrycji Margasi??skiej

Galeria 3 Ra-My
Akademia Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta, Plac Polski 3/4, Wroc??aw
zaprasza na wystaw? Moniki ?ukowskiej i Patrycji Margasi??skiej.
Dysonans SYmetrii

Wydzia?? Architektury Politechniki Krakowskiej
ul. Podchor???ych 1
KRAK??W

Wystawa potrwa do 12.04. 2011.

Fotorelacja z wernisa??u:
http://www.sztukpuk.art.pl/wydarzenia_2010/323.html

plakat wystawy
Grand Prix 7BGS

W dniach 26??27 stycznia 2011 roku odby??y si? obrady Jury 7 Biennale Grafiki Studenckiej | Pozna?? 2011 organizowanego przez Katedr? Grafiki UA w Poznaniu.

Decyzj? Jury Grand Prix 7BGS otrzyma??a Monika Grubizna, UMK Toru??

szczeg????owe info na stronie asp

fotorelacja z posiedzenia Jury 7BGS
Christopher Nowicki MEZZOTINT

Drodzy Przyjaciele Sztuki,

mam przyjemno??? zaprosi? na otwarcie wystawy Christophera Nowickiego,
pod tytu??em "Mezzotints" .

Wernisa?? w pi?tek, 11. 02. 2011 o 19:00
w Mani?re Noire,
Druckwerkstatt und Galerie, Waldenserstr 7a
w Berlinie.

B?d? zaszczycona Waszym przybyciem.

Majla Zeneli
7th International Triennial of Graphic Art - Bitola 2012

We invite you to the 7 th International Triennial of Graphic Art - Bitola 2012

Best regards,
Mr. Vlado Goreski - Art Director

download application form