Polish Printmaking

Grafika ??wiata ?? Tajlandia, Malezja, Singapur

Prezes i Zarz?d SMTG
zapraszaj? na wernisa?? wystawy

Grafika ??wiata
Tajlandia, Malezja, Singapur

8 maja 2014 roku o godz. 18.00
do Mi?dzynarodowego Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie przy Rynku G????wnym 29, II pi?tro

wi?cej o wystawie na stronie SMTG ?
Marcin Bia??as -

Otwarcie wystawy 24 kwietnia, godzina 18.00.
Wystawa potrwa do 12 maja


Centre for Creative Practices - 15 Pembroke Street Lower Dublin, Ireland

Wystawa zosta??a zorganizowana przez Fundacj? Im. Mariusza Kazany oraz Ambasady Polskiej w Dubline w ramach nagrody na II Mi?dzynarodowym Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza IMPRINT w Warszawie.

Marcin Bialas is a Polish artist who??s specialized in etchings and drawings in black an white. Among his large production, a recurring theme is dissected buildings and surreal constructions, such as infinite staircases and labyrinthine interiors, an atemporal combination of G.B. Piranesi and Brodsky/Utkin prints. The structures seem unfinished, yet already in ruin, able to plunge the viewer into an uncomfortable feeling. Somewhere between nightmares and theatrical settings, Marcin Bialas?? retro drawings explore the dramatic potential of different projections and points of view.
Mariabruna and Fosco (SOCKS)

http://www.marcinbialas.com/
https://www.facebook.com/pages/Marcin-Bialas-Graphic-Arts/133389056715715
http://instagram.com/marcinbialas#
Wystawa grafiki Miros??awa Paw??owskiego KAMUFLA?? w Mi??sku

Zapraszamy na wystaw? grafiki Miros??awa Paw??owskiego
Kamufla?? //??????????????

Galeria Akademia Bia??oruskiej Pa??stwowej Akademii Sztuk Pi?knych
ul. Surganowa, 14 Mi??sk BY

25.03 - 10.04.2014
XV Biennale Ma??ej Formy Graficznej i Ekslibrisu Ostr??w Wielkopolski

Szanowni Pa??stwo,

zapraszamy do udzia??u w biennale.
Za???czamy regulamin i kart? zg??oszeniow?

Organizatorzy

regulamin

techniki

What's your story?

"What's your story?" - "Jaka jest Twoja historia?" - to pierwsza wsp??lna wystawa mi?dzynarodowej grupy student??w podyplomowych na wydziale Grafiki i Sztuki Medi??w Akademii Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu.

"La Librer?a Espa??ola" to niedawno otwarta we Wroc??awiu ksi?garnia g????wnie hiszpa??skoj?zyczna, ale nie tylko.
Mo??na tam znale??? prawdziwe ksi???kowe skarby, zar??wno nowe, jak i te kt??re maj? ju?? swoj? histori?. Na pewien czas do???cz? do nich ksi???ki i obrazy wykonane przez artyst??w z r????nych stron ??wiata, od dalekich Filipin, poprzez magiczn? Chorwacj?, po wyimaginowan? Furlandi?...

Wiele z prezentowanych ksi???ek b?dzie w formie otwartych notatnik??w, w kt??rych ka??dy b?dzie m??g?? dopisa? lub dorysowa? co?? od siebie i stworzy? now? opowie??? razem z nami.
9. International Biennial of Drawing Pilsen 2014

Dear Madame, dear Sir,

We would like to inform you about the project 9. International Biennial of Drawing Pilsen 2014.

General conditions for competition Biennial 2014 have been settled and remain unchanged for the coming year. Works will be accepted until 31 May 2014 only. Art works will be traditionally judged by a panel of international jury which will decide whom to award the Grand Prix.
PRZEGL?D WSP???CZESNEJ LITOGRAFII POLSKIEJ

DYREKTOR BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W RZESZOWIE
ZAPRASZA NA OTWARCIE
wystawy

Leszek W. Niewiadomski
PASTEL ART

zaproszenie

ORAZ

PRZEGL?D WSP???CZESNEJ LITOGRAFII POLSKIEJ
zaproszenie

DNIA 6 lutego 2014 ROKU O GODZ. 18.00
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
DOM SZTUKI
35-002 RZESZ??W
UL. JANA III SOBIESKIEGO 18
MYCIE TWARZY | JEDZAC MARILYN MONROE

Gor?co zapraszam na wernisa??, kt??ry rozpoczniemy od Mycia Twarzy w galerii Szk??a i Ceramiki (godz. 18.30) a bedziemy kontynuowa? Jedz?c Marilyn Monroe w galerii Awangarda (godz. 20.00).

Wszystko 24 stycznia 2014 (pi?tek) ..... WROC?AW

Ma??gorzata ET BER Warlikowska

http://cargocollective.com/etber
14th EUROPEAN BIENNIAL COMPETITION FOR GRAPHIC ART

14th EUROPEAN BIENNIAL COMPETITION FOR GRAPHIC ART
An initiative of Rotary Club Brugge ??tVrije in cooperation with the Municipal Museums of Bruges

We invite you to participate and to promote our 14th biennial competition for graphic art.

XVII. DEUTSCHE INTERNATIONALE GRAFIK-TRIENNALE FRECHEN
XVII th GERMAN INTERNATIONAL EXIBITION OF GRAPHIC ART

Dear Sir/Madam,

On behalf of the Kunstverein zu Frechen e.V. I would like to inform You that the DEADLINE FOR APPLICATIONS TO THE forthcoming 17th GERMAN INTERNATIONAL EXHIBITION OF GRAPHIC ART is 31 Jan 2014.

Please send your application very soon (photos).

You can find the Call for Entries and download the Application form on our Website www.kunstverein-frechen.de.