Polish Printmaking

Kadra Grafika UMK

26 maja (??roda) o godz. 11.00 w Zak??adzie Grafiki Wydzia??u Sztuk Pi?knych (ul. Sienkiewicza 30/32, parter) odby?? si? wernisa?? wystawy "Kadra > grafika_umk", na kt??rej zaprezentowana zosta??a tw??rczo??? pracownik??w Zak??adu Grafiki Wydzia??u Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu.

http://serigrafiaumk.com/kadra-wystawa.html
M??oda grafika ??l?ska

Zapraszamy do ogl?dania fotorelacji z wystawy, kt??ra odby??a si? 24 maja w Auli ASP Pozna??.

http://serigrafiaumk.com/goscinnie/katowice.html
Magiczny ??wiat Du??ana Kallaya

26.05.2010r
ASP w Katowicach ul. Koszarowa 19,
sala nr.07
o godz. 12.00

Rondo Sztuki: Magiczny ??wiat Du??ana Kallaya
Od 28 maja do 30 czerwca 2010
Rondo Sztuki - Katowice
Grafika ASP Pozna??

W dniu 10. maja o godz. 19.00 w Galerii u Jezuit??w odby??o si? otwarcie wystawy Grafika ASP Pozna?? 2010.

Pokaz prac Katedry Komunikacji Wizualnej i Katedry Grafiki ASP w Poznaniu zwi?zany by?? z promocj? albumu Wydzia??u Grafiki ASP w Poznaniu 02-08

Mentalni w?drowcy

Wystawa w Galerii u Jezuit??w, towarzysz?ca IV Biennale Sztuki ?? To??samo???-Pozna?? 2010.

Termin wystawy: 19.04. ?? 3.05.2010.
WYSTAWA PRACOWNI GRAFIKI WARSZTATOWEJ WYDZIA?U ARTYSTYCZNEGO UNIWERSYTETU OSTRAWSKIEGO

Galeria KOSZAROWA w budynku Akademii Sztuk Pi?knych w Katowicach
Serdecznie zaprasza na wystaw?

PRACOWNI GRAFIKI WARSZTATOWEJ WYDZIA?U ARTYSTYCZNEGO UNIWERSYTETU OSTRAWSKIEGO

ul. Koszarowa 17, Katowice
wystawa potrwa : od 12.05.2010 do 06.06.2010
Plener graficzny w Dusznikach Zdroju

Od 10 do16 kwietnia w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju odby?? si? plener pracowni intaglio prowadzonej przez prof. Przemys??awa Tyszkiewicza (Akademia Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu).
Sito ASP POZNA??

Zapraszamy na wystaw? pracowni serigrafii ASP Pozna??.

miejsce:
Zak??ad Grafiki Wydzia??u Sztuk Pi?knych UMK Toru??.

wernisa??:
12.05.2010 godz. 12:00
18.04.2010

SITO_UMK

SITO_UMK

"SITO_UMK" Wystawa pracowni serigrafii UMK Toru??.

miejsce: Aula ASP Pozna??
wernisa??: 20.04.2010 godz 18:00

Fotorelacja z wernisa??u ?
Kolor w Grafice w Grecji

Fotoreporta?? z wystawy "Kolor w Grafice " w Grecji:
www.serigrafiaumk.com/goscinnie/kolor-grecja.html