Polish Printmaking

Jan Pamu??a. Grafika

Rektor i Kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prezes Stowarzyszenia Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
wraz z Artyst?

zapraszaj? na otwarcie wystawy

Jan Pamu??a. Grafika

16 stycznia 2014 roku (czwartek) o godzinie 16:00
Galeria Oko dla Sztuki, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Budynek B, ul. Gustawa Herlinga??Grudzi??skiego 1, Krak??w

wystawa trwa do 19 lutego 2014 r.

Serdecznie zapraszamy na wystaw? grafik Profesora Jana Pamu??y, wybitnego artysty od wielu lat zwi?zanego z krakowskim Triennale Grafiki, pe??ni?cego w latach 2010 ?? 2013 funkcj? Prezesa Stowarzyszenia Mi?dzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Dzi?kuj?c za ogromy trud kierowania naszym Stowarzyszeniem mamy przyjemno??? zaprezentowania na wystawie w galerii OKO dla SZTUKI grafik wykonanych w ostatnim okresie.

wi?cej o wystawie
VI GRAFICZNY BIA?YSTOK 2013

To ju?? sz??sta edycja projektu organizowanego od 2007 roku przez Katedr? Sztuki WA PB i kilka najwa??niejszych bia??ostockich instytucji kultury. Ma charakter w?druj?cy - od godz. 16:30 kolejno cztery wystawy, w czterech r????nych punktach Bia??egostoku, otwierane jednego dnia. W programie: kilkaset prac graficznych, do tego na koniec wieczoru koncert. Wszystko to w czwartek 12 grudnia 2013 w ramach imprezy artystycznej "Graficzny Bia??ystok" . Wystawy trwaj? do 6 stycznia 2014.

Patronat honorowy: Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki - Krak??w.

Uroczysta inauguracja MCSG, wernisa?? wystawy Izabelli Gustowskiej /fragment/ Sztuka Wyboru /2007/

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
oraz
Prezes i Zarz?d
Stowarzyszenia Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
zapraszaj? na
uroczyst? inauguracj? Mi?dzynarodowego Centrum Sztuk Graficznych

wernisa?? wystawy Izabelli Gustowskiej
/fragment/ Sztuka Wyboru /2007/


15 listopada 2013, 18:00

Mi?dzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych
Rynek G????wny 29, 31-010 Krak??w
Mied?? w Domku MiedzioRytnika

Zapraszam na otwarcie interesuj?cej wystawy w dniu 14 listopada (czwartek) 2013 o godzinie 12.00.
Domek Miedziorytnika, ul. ??w. Miko??aja 1, we Wroc??awiu.

Zgodnie z tytu??em wystawy wszystkie obiekty s? zwi?zane z miedzi?, stosowaniem miedzi w sztukach plastycznych tj. grafiki z matryc miedzianych wykonane w technikach: sztychu, mezzotinty i suchej ig??y, malarstwo na miedzi, bi??uteria z miedzi, formy przestrzenne - maski z miedzi, parzenice, moda z miedzi. Jest to wystawa uczestnik??w (student??w Akademii Sztuk Pi?knych w Sankt Petersburga, Mi??ska, Lwowa i Wroc??awia) i prowadz?cych mi?dzynarodowych warsztat??w plastycznych, kt??re od 1995 roku odbywaj? si? w Krzy??owej. Mied?? w Domku Miedziorytnika - wszystko si? zgadza. Get si? u??miecha. Wystawie towarzyszy katalog.
Wystawa b?dzie czynna do ko??ca listopada 2013
9. International Biennial of Drawing Pilsen 2014

Dear Madame, dear Sir,

We would like to inform you about the project 9. International Biennial of Drawing Pilsen 2014.

General conditions for competition Biennial 2014 have been settled and remain unchanged for the coming year. Works will be accepted until 31 May 2014 only. Art works will be traditionally judged by a panel of international jury which will decide whom to award the Grand Prix.
2014 MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUES

34th edition 2014 open call.

To access the rules, please visit http://www.miniprint.org and select ENTRY FORMS 2014, where you can download the Form.

Deadline is March 15th, 2014.

Kind regards,
Merce Fort
Witold Skulicz. Grafika Nade wszystko

Witold Skulicz. Grafika nade wszystko...

otwarcie 19 pa??dziernika o godz. 14:00
Dalarnas Museum
Stigaregatan 2, 791 60, Falun, Szwecja

Serdecznie zapraszamy na otwarcie monograficznej wystawy Witold Skulicz. Grafika nade wszystko... Wystawa prezentuje tw??rczo??? graficzn?, malarsk? oraz projektow? Profesora Witolda Skulicza i inauguruje Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki Krak??w ?? Falun 2013, organizowane po raz pierwszy w Szwecji w ramach International Print Network. Ekspozycja sk??ada si? z 40 prac, przypomina Profesora jako artyst? grafika i projektanta, malarza oraz autora realizacji monumentalnych.

wi?cej ?
17th GERMAN INTERNATIONAL EXHIBITION OF GRAPHIC ART

Dear Sir/Madam,

On behalf of the Kunstverein zu Frechen e.V. I would like to inform You that the forthcoming 17th GERMAN INTERNATIONAL EXHIBITION OF GRAPHIC ART will take place september next year (07.09. 2014 ?? 05. 10. 2014).

In order to suggest You to apply to this graphic competition, I inform You that you can find the Call for Entries and download the Application form on our Website www.kunstverein-frechen.de.
06.10.2013

15. MFG

15.MGF

Miejska Galeria Sztuki w ?odzi ma zaszczyt zaprosi? do wzi?cia udzia??u w 15. mi?dzynarodowej wystawie Ma??e Formy Grafiki,Polska ?? ???d?? ??14 , kt??ra odb?dzie si? w ?odzi od czerwca do wrze??nia 2014 roku.

Nades??ane prace b?d? kwalifikowane do ekspozycji przez mi?dzynarodowe jury powo??ane przez organizatora imprezy. Do udzia??u w wystawie zostan? dopuszczone jedynie odbitki z p??yt graficznych nieprzekraczaj?cych wymiar??w 12 x 15 cm , wykonane na papierach nie wi?kszych ni?? 25 x 20 cm (bez passe-partout).
Interdisciplinary Printmaking

Dear Printmakers, Friends,

Below you can find information concerning printmaking study programs in English at The Eugeniusz Geppert Academy of Fine Art and Design in Wroclaw, Faculty of Graphic Arts and Media Art.
Please share this information with students and graduates and everyone who may be interested in taking part in our programs.

The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design is pleased to announce the call for applications for INTERDISCIPLINARY PRINTMAKING , a free of charge one-year postgraduate study program in English. This study program is co-financed by the European Union from the European Social Fund under The Human Capital Operational Programme.