Polish Printmaking

10 lat min???o... Najlepszy dyplom 2004??2014

Prezes i Zarz?d
Stowarzyszenia Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
zapraszaj? na wernisa?? wystawy

10 lat min???o... Najlepszy dyplom 2004??2014

6 listopada 2014 roku o godz. 18:00
Mi?dzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie
Rynek G????wny 29, II pi?tro

wi?cej o wystawie ?

https://www.facebook.com/events/781655645228776/
JWsp????czesna Grafika Polska

Szanowni Pa??stwo,

w imieniu Rektora ASP we Wroc??awiu prof. Piotra Kielana, Dziekana Wydzia??u Grafiki i Sztuki Medi??w prof. Jacka Szewczyka i pomys??odawcy oraz kuratora projektu Wsp????czesna Grafika Polska prof. Christophera Nowickiego serdecznie zapraszam na otwarcie wystawy b?d?ce jednocze??nie ostatni? prezentacj? w jej czteroletniej podr????y po ??wiecie.

Stara Kopalnia / Centrum Nauki i Sztuki
ul. Wysockiego 28,
Wa??brzych
niedziela, 9.11.2014, godz. 12:15

Jan Bosak ?? grafika i rysunek

Rektor i Kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prezes Stowarzyszenia Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie

wraz z Artyst?
zapraszaj? na otwarcie wystawy

jan bosak | grafika i rysunek

16 pa??dziernika 2014 roku (czwartek) o godzinie 18:00
Galeria Oko dla Sztuki
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Budynek B,
ul. Gustawa Herlinga??Grudzi??skiego 1,
Krak??w

wi?cej o wystawie:
http://www.triennial.cracow.pl/Oko/wystawy/1471-jan_bosak_%7C_grafika_i_rysunek.html
Agata Gertchen NIEOKIE?ZNANE / Marta Kubiak THERE IS NO END

Serdecznie zapraszamy na wernisa??e dw??ch wystaw indywidualnych:

Agata Gertchen NIEOKIE?ZNANE
4 wrze??nia o godzinie 18.00 w Galerii Miejskiej.

Marta Kubiak THERE IS NO END
4 wrze??nia o godzinie 19.00 w Galerii Miejskiej.

Galeria Miejska
ul. Kie??ba??nicza 28
Wroc??aw

Wies??aw Ha??adaj APPEARANCE

Zapraszamy na wystaw? Wies??awa Ha??adaja APPEARANCE

Zaproszenie
Auckland Print Studio - 2014

Hello Everyone,

Auckland Print Studio is pleased to announce the open call for our 5th International Artist in Residence programme.

Residency dates: 8th December 2014 - 18th January 2015 (6 week residency with the option to stay in the accommodation until the 7th February).
Deadline: 30th September 2014
Notification: 13th October 2014

Application and Residency Information

Regards,
John
18th International Print Biennial Varna Bulgaria

Zapraszamy do wzi?cia udzia??u w 18th International Print Biennial Varna Bulgaria.
Termin nadsy??ania zg??osze?? 31 grudnia 2014 r.

Materia??y do pobrania (regulamin i karta zg??oszeniowa)
Zuzanna Dyrda

Z przyjemno??ci? chcia??abym zaprosi? wszystkich Pa??stwa na wernisa?? Zuzanny Dyrdy , kt??ry odb?dzie si? 24 lipca, czyli w najbli??szy czwartek w Macondo (Wroc??aw, ul. Pomorska 19) . Poni??ej zamieszczam opis wystawy!

"enjoy your confusion" to energetyczny cykl prac Zuzanny Dyrdy, absolwentki wydzia??u Grafiki i Sztuki Medi??w wroc??awskiej Akademii Sztuk Pi?knych b?d?cy ingerencj? typograficzn?, wykonan? w technice sitodruku. Autorka tak opowiada o swoim projekcie:
"Odnalezienie sensu w zagubieniu jest esencjonalne. Ci?gle czego?? poszukuj?c na chwil? zatrzymuj? si? i ciesz? si? tym, ??e nie znam rozwi?zania. Bawi?c si? poj?ciami patrz? na ??wiat inaczej, nadal pozostaj?c dzieckiem."

Pozdrawiam i mam nadziej? do zobaczenia,

Lena Czerniawska

www.naszemacondo.blogspot.com
EUROPEJSKIE AKADEMIE,W KR?GACH SZTUKI

Prezes i Zarz?d Stowarzyszenia
Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
Dziekan Wydzia??u Grafiki
Akademii Sztuk Pi?knych im. Jana Matejki w Krakowie

zapraszaj? na wernisa?? wystawy

EUROPEJSKIE AKADEMIE W KR?GACH SZTUKI

w pi?tek 4 lipca 2014 o godzinie 18:00
do Mi?dzynarodowego Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie przy Rynku G????wnym 29, II pi?tro

wi?cej o wystawie ?

Wystawa w ramach

5. Festiwalu Europejskich Szk???? Artystycznych i Tw??rczo??ci Kr?gi Sztuki
Jan Berdyszak. Horyzonty grafiki

Stowarzyszenie Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
ma zaszczyt zaprosi? na otwarcie wystawy nestora polskiej grafiki

Jan Berdyszak. Horyzonty grafiki

w niedziel? 15 czerwca o godz. 12:00
do Galerii Malarstwa i Rze??by,
Muzeum Narodowego w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego 9, Pozna??

Wystaw? mo??na ogl?da? do 26.08.2014.

Stowarzyszenie obj???o wystaw? Patronatem Honorowym.

wi?cej o wystawie ?